Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met een hartinfarct moeten zo snel mogelijk behandeld worden. Tijdens de eerst corona piek in 2020 bleek dat patienten langer wachtten met het bellen van een dokter of ambulance. Dit was vooral in de maanden maart en april toen de piek het hoogste was. In tegenstelling tot in Brabant hebben patienten in Groningen en Drenthe niet langer gewacht. De zorgketen (ambulance die rechtstreeks met een infarct patient naar een hartcentrum in het ziekenhuis komen) werkte zowel in Brabant als in Groningen en Drenthe goed Patienten moeten goed voorgelicht worden zich zo snel mogelijk te melden bij acute hartklachten, ook tijdens een virusuitbraak. Gezien angst mogelijk de oorzaak is van het langere patiëntdelay moet duidelijk gemaakt worden dat medische hulp zoeken veilig is en moet een veilige ziekenhuisomgeving gegarandeerd worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de eerst corona piek in 2020 bleek dat patienten langer wachtten met het bellen van een dokter of ambulance. Dit was vooral in de maanden maart en april toen de piek het hoogste was. In tegenstelling tot in Brabant hebben patienten in Groningen en Drenthe niet langer gewacht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de huidige de uitbraak van COVID-19 werden eerder in het buitenland echter zowel patiënt- als systeem delay beschreven waarbij het myocard infarct gepaard ging met meer cardiovasculaire complicaties en hogere mortaliteit. In Nederland daalde het aantal patiënten dat met acute hartklachten op de spoedeisende hulp werd gezien met 50% tijdens de COVID-19 uitbraak en patiënten werden massaal opgeroepen zich wel te melden in geval van klachten. (10,11)

Een reden waarom er patiënt delay zou kunnen optreden is de angst voor besmetting, de aanname dat klachten COVID-19 gerelateerd zijn of er kunnen logistieke redenen zijn waarom de patiënt geen contact op neemt met een medisch hulpverlener. Systeemdelay zou onder andere kunnen optreden door de beschermende voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden, het gebrek aan personeel of middelen om de diagnose te kunnen stellen of overbelasting van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak.

Dit retrospectieve cohortonderzoek zal zowel patiënt- als systeem delay en tevens het optreden van cardiovasculaire complicaties en mortaliteit van ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) tijdens de verschillende fases van lockdown sinds de COVID-19 uitbraak in Nederland beschrijven. Deze resultaten zullen vergeleken worden met de resultaten van 2019 en daarbij zullende regionale verschillen tussen Noord Nederland (laag-endemisch gebied)en Noord Brabant(hoog-endemisch gebied) in kaart worden gebracht.

 

 

 

Onderzoeksvragen:

1. Is er procesdelay aantoonbaar bij de behandeling van het acute myocard infarct met ST segment elevatie (STEMI) tijdens de verschillende fases van lockdown sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland:

- ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019?

- in een hoog endemisch gebied (Noord Brabant) ten opzichte van een laag-endemisch gebied (Groningen en Friesland)?

2. Is er sprake van patiënt- en/of systeemdelay?

3. Gaat dit delay gepaard met een hogere mortaliteit en optreden van meer cardiovasculaire complicaties bij STEMI?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website