Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek deelden bewoners, naasten en vrijwilligers van verpleeghuizen hun ervaringen met de coronamaatregelen rondom eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht. Veel bewoners, naasten en vrijwilligers vonden het een moeilijke periode. Er waren vaak geen activiteiten in verpleeghuizen en er was weinig contact met medebewoners. Er werd op andere manieren sociaal contact gezocht, zoals raambezoek, maar dit kon eenzaamheid niet tegenhouden. Bewoners, naasten en vrijwilligers benoemden verschillende gevoelens, zoals verdriet, angst en onmacht. Maar daarnaast was er ook veerkracht te zien. Bewoners, naasten en vrijwilligers keken wisselend terug op de maatregelen. Veiligheid en het beschermen van bewoners is belangrijk, maar de menselijke maat en persoonlijke wensen moeten niet vergeten worden. Samen met de zorgpraktijk en het onderwijs is de Praatplaat: “Over leven met corona” ontwikkeld om terug te blikken op en te leren van de coronapandemie.

Dit project is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Tilburg University, UNO-UMCG en HIVA-KU Leuven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werd veel variatie in eenzaamheid gezien in de periode van het bezoekverbod, waarbij het bij sommige bewoners en partners toe nam en minder aanwezig was bij overige familie en vrijwilligers. Het was een moeilijke periode voor zowel bewoners als naasten. Er waren vaak geen activiteiten in verpleeghuizen, het contact met medebewoners was beperkt en sociaal contact voornamelijk op afstand. Er werden verschillende alternatieve manieren van contact genoemd, waaronder balkon- en raambezoek, (beeld)bellen, kaartjes, maar we zagen dat dit eenzaamheid niet kon tegenhouden. Ook was dit niet in alle gevallen mogelijk en werd het contact bijvoorbeeld beperkt doordat er geen balkon was, slecht horen of slecht weer. Verschillende bronnen van veerkracht werden genoemd, waaronder de steun uit de omgeving, hobby's, religie en karakter. Een aantal positieve kanten van het bezoekverbod werden genoemd, zoals het ontstaan van een hechtere band tussen bewoner en naaste of bewoner en personeel en het digitaal contact wat er eerder nog niet was, maar de maatregelen werden overwegend als negatief ervaren. Adviezen die genoemd werden waren het toelaten van minimaal één bezoeker, aandacht voor maatwerk en aandacht voor het bevorderen van veerkracht, en communicatie met de familie onderhouden. Op basis van de bevindingen is in co-creatie met de zorgpraktijk en onderwijs een Praatplaat ontwikkeld. De Praatplaat is ook online beschikbaar via mensgerichteouderenzorg.nl.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In verpleeghuizen zijn beschermende maatregelen genomen tijdens de uitbraak van COVID-19, zoals een algeheel bezoekverbod. Deze maatregelen hebben invloed op het leven van de bewoners, hun naasten en vrijwilligers. Wij onderzoeken in dit project de ervaren eenzaamheid van deze mensen. Maar ook de sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers. De resultaten kunnen gebruikt worden om gevolgen van een volgende uitbraak van COVID-19 te minimaliseren. Waar moet in beleid rekening mee worden gehouden om gevolgen te verminderen? Welke ethische vraagstukken spelen hierbij een rol? Met interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers zoeken we antwoorden op deze vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door academische netwerken ouderenzorg in Tilburg, Groningen en Leuven. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denkt actief mee tijdens het onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is gaande. Er zijn nog geen definitieve resultaten die gedeeld kunnen worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De betrokkenheid van naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg wordt steeds belangrijker om persoonsgerichte zorg te leveren en de kwaliteit van leven te verhogen. Tijdens de COVID-19 uitbraak zijn restrictieve maatregelen in verpleeghuizen genomen die waarschijnlijk grote invloed hebben op het leven van bewoners, naasten en vrijwilligers. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid welke mentale en fysieke schade kan geven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers vanwege restrictieve maatregelen. Daarnaast inzicht in hun veerkracht en hoe mogelijke gevolgen geminimaliseerd kunnen worden. Op basis van deze resultaten formuleren we aanbevelingen voor beleid en zorg om gevolgen voor betrokkenen te minimaliseren. Dit onderzoek vindt plaats bij drie verschillende academische netwerken die nauw samenwerken met verpleeghuizen: 1) In het zuiden van Nederland waar uitbraak van COVID-19 ernstig is 2) In het noorden en oosten van Nederland waar uitbraak later en in mindere mate plaatsvond 3) In Vlaanderen waar andere restrictieve maatregelen gelden. Met kwalitatieve onderzoeksmethoden achterhalen we ervaren eenzaamheid en vervulling sociale behoeften van verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. Dataverzameling vindt op soortgelijke manier plaats in de drie verschillende onderzoekssettings op twee opeenvolgende manieren. Eerst duo-interviews met bewoners van verpleeghuizen samen met naasten of vrijwilligers. Ten tweede socratische dialoogbijeenkomsten met naasten en vrijwilligers. Hierbij staat ook de morele dialoog centraal over in hoeverre de restrictieve maatregelen opwegen tegen de ervaren nadelen zoals een mogelijke toename in eenzaamheid. Uitkomsten uit de interviews worden gebruikt als input voor de dialoog. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denkt actief mee in de verdere opzet en uitvoering van het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website