Blog

Suzie Noten

Suzie Noten is onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, Tilburg University. Daarin werken ouderen, ouderenzorgorganisaties en onderzoekers samen aan mensgerichte zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. In deze blog vertelt zij over het onderzoek naar de impact van het bezoekverbod in verpleeghuizen en de implementatie hiervan.

Het onderzoek in het kort

Het bezoekverbod in verpleeghuizen heeft een enorme impact gehad. In ons onderzoek in samenwerking met UNO-UMCG en HIVA-KU Leuven geven we een stem aan bewoners, naasten en vrijwilligers van verpleeghuizen en gingen we op zoek naar de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op gebied van eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht. Inzichten en aanbevelingen die hieruit naar voren komen, worden aangeboden aan de zorgpraktijk en onderwijs.

Bevindingen uit het onderzoek

We zagen een grote diversiteit in eenzaamheid. Bewoners en hun partners gaven vaak een toename in eenzaamheid aan door het bezoekverbod. Eenzaamheid was in mindere mate aanwezig bij andere familieleden en vrijwilligers. Het werd vaak omschreven als een moeilijke periode, met gevoelens als verdriet, angst en onmacht. Ervaringen hingen onder anderen samen met mogelijkheden tot contact binnen het verpleeghuis of met naasten en het aantal besmettingen in de verpleeghuizen. De volgende stap is het vertalen van deze resultaten naar de praktijk, dit doen we natuurlijk in nauwe samenwerking met de praktijk.

Inspirerende mini-werkplaats

Op dinsdag 13 juli 2021 organiseerden de onderzoekers daarom samen met het valorisatieteam van de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Tilburg University en Fontys Pulsed een inspirerende co-creatiedag. Stakeholders van de werkvloer, beleid en onderwijs (o.a. verzorgenden en verpleegkundigen, teammanagers, beleidsmedewerkers en onderwijsontwikkelaars) uit Nederland en Vlaanderen kwamen op deze dag samen. Na een korte kennismaking werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de deelnemers. Vervolgens werden deelnemers gestimuleerd om na te denken over het delen van de inzichten en aanbevelingen met collega’s en studenten, om hier in de toekomst van te kunnen leren. Creatieve werkvormen hielpen hen hierbij: van een brainstorm met behulp van ideeën Pim Pam Pet tot het ontwerpen van een tastbaar prototype om het idee concreet te maken.

3 prototypes

Deze interactieve dag resulteerde uiteindelijk in 3 prototypes. Momenteel werken we deze prototypes verder uit en komen we tot een product dat aansluit bij de wensen en behoeften vanuit de zorgpraktijk en het onderwijs. In deze fase worden ook bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen betrokken. Dit product zal uiteindelijk gebruikt worden om de inzichten en aanbevelingen uit het onderzoek te delen met de zorgpraktijk en onderwijs, zodat zij hiermee aan de slag kunnen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Suzie Noten via s.noten@tilburguniversity.edu.

Achtergrondinformatie onderzoek

Tijdens de uitbraak van COVID-19 zijn maatregelen genomen in verpleeghuizen om bewoners te beschermen en verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen, zoals het bezoekverbod, hebben grote invloed gehad op het leven van de bewoners, naasten en vrijwilligers. Dit kwalitatieve onderzoek richt zich daarom op de gevolgen van het bezoekverbod op ervaren eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht vanuit het perspectief van bewoners, naasten en vrijwilligers. Op basis van de resultaten formuleren we aanbevelingen voor beleid, zorg en onderwijs om de negatieve gevolgen van de maatregelen te minimaliseren. We formuleren de aanbevelingen op zo’n wijze dat de lessen uit dit onderzoek ook bruikbaar zijn bij volgende uitbraken van het COVID-19 virus of uitbraken van andere virussen of bacteriën waarbij restrictieve maatregelen in verpleeghuizen worden genomen of overwogen. De implementatie van de resultaten gebeurt in samenwerking met stakeholders uit de zorgpraktijk en onderwijs.

Dit project is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Tilburg University, UNO-UMCG en HIVA-KU Leuven. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website