Projectomschrijving

In verpleeghuizen zijn beschermende maatregelen genomen tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze maatregelen hebben invloed op het leven van de bewoners, hun naasten en vrijwilligers. Dit project onderzoekt de eenzaamheid die de mensen hebben ervaren, maar ook de sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers.

De resultaten kunnen gebruikt worden om de gevolgen van een tweede uitbraak van COVID-19 te minimaliseren. Waar moet in beleid rekening mee worden gehouden om gevolgen te verminderen? Welke ethische vraagstukken spelen hierbij een rol? Met interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers worden er antwoorden gezocht op deze vragen.

Resultaten

Praatplaat: Over leven met corona

Op basis van het onderzoek is er een Praatplaat ontwikkeld over het leven met corona. Deze Praatplaat dient als middel om deze verschillende groepen met elkaar in gesprek te laten gaan. Met de praatplaat kunnen bewoners, hun naasten en vrijwilligers (met elkaar) terugblikken op de coronapandemie en hiervan te leren. Meer over de resulaten van dit onderzoek? Bekijk hier alle updates.

Uitvoerende partijen

Academische netwerken ouderenzorg in Tilburg, Groningen en Leuven. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denken actief mee tijdens het onderzoek.

Meer informatie

Even voorstellen: Suzie Noten (onderzoeker in dit project)

Lees ook de blog van Suzie Noten

Suzie Noten is onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, Tilburg University. In haar blog vertelt zij over de inpsirerende co-creatiedag van het onderzoek naar de impact van het bezoekverbod in verpleeghuizen en de implementatie hiervan.

> Lees haar blog

Kennisclips

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website