Projectomschrijving

In verpleeghuizen zijn beschermende maatregelen genomen tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze maatregelen hebben invloed op het leven van de bewoners, hun naasten en vrijwilligers. Dit project onderzoekt de eenzaamheid die de mensen hebben ervaren, maar ook de sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers.

De resultaten kunnen gebruikt worden om de gevolgen van een tweede uitbraak van COVID-19 te minimaliseren. Waar moet in beleid rekening mee worden gehouden om gevolgen te verminderen? Welke ethische vraagstukken spelen hierbij een rol? Met interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers worden er antwoorden gezocht op deze vragen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door academische netwerken ouderenzorg in Tilburg, Groningen en Leuven. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denken actief mee tijdens het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website