Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Basisschoolleerlingen hebben leervertraging opgelopen in de COVID-19 crisis, waarbij de achterstanden het grootst zijn bij kwetsbare leerlingen. Hierdoor is de kansenongelijkheid in het onderwijs opgelopen. Tussen scholen bestaan grote verschillen in leervertraging, met de grootste vertragingen in achterstandsscholen. Gedurende de pandemie blijken scholen wel beter in staat vertragingen te voorkomen.

Inmiddels zijn er veel effectieve aanpakken beschikbaar om de opgelopen leervertraging weg te werken. Het inzetten van tutoring, extra lessen, het vergroten van ouderbetrokkenheid en effectief afstandsonderwijs lijken effectief om leerachterstanden in te halen. Het is voor scholen soms nog een uitdaging om de wetenschappelijke inzichten om te zetten in effectieve aanpakken in lespraktijk. Rond welbevinden weten we nog niet goed wat kansrijke aanpakken zijn.

Het project was een unieke samenwerking tussen diverse partijen. Het laat de kracht van cocreatie zien, waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers samenwerken. Hiermee heeft het project zowel voor scholen als voor wetenschappers belangrijke uitkomsten opgeleverd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Basisschoolleerlingen hebben leervertraging opgelopen in de COVID-19 crisis, waarbij de achterstanden het grootst zijn bij kwetsbare leerlingen. Hierdoor is de kansenongelijkheid in het onderwijs opgelopen.

- Tussen scholen bestaan grote verschillen in leervertraging, met de grootste vertragingen in achterstandsscholen.

- Gedurende de pandemie blijken scholen wel beter in staat vertragingen te voorkomen.

- Inmiddels zijn er veel effectieve aanpakken beschikbaar om de opgelopen leervertraging weg te werken. Het inzetten van tutoring, extra lessen, het vergroten van ouderbetrokkenheid en effectief afstandsonderwijs lijken effectief om leerachterstanden in te halen.

- Het is voor scholen soms nog een uitdaging om de wetenschappelijke inzichten om te zetten in effectieve aanpakken in lespraktijk.

- Rond welbevinden weten we nog niet goed wat kansrijke aanpakken zijn.

- Het project was een unieke samenwerking tussen diverse partijen. Het laat de kracht van cocreatie zien, waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers samenwerken. Hiermee heeft het project zowel voor scholen als voor wetenschappers belangrijke uitkomsten opgeleverd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Covid-19 crisis heeft een grote invloed op het onderwijs. Iedereen in het onderwijs heeft zich maximaal ingezet om achterstanden te beperken, effectief afstandsonderwijs te verzorgen en leerlingen goed in beeld te houden. Kansengelijkheid staat echter onder druk. Sommige leerlingen hebben een (verdere) leerachterstand opgelopen, terwijl andere leerlingen juist profijt hebben gehad van het afstandsonderwijs. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Covid-19 crisis voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast verzamelen we kennis over kansrijke interventies die ingezet kunnen worden om de onderwijsachterstanden zo snel mogelijk in te halen.

 

Co-creaties en kennisdeling

 

Het onderzoek naar de effecten van COVID19 voor basisscholen en hun leerlingen doen we in co-creatie met partijen uit het onderwijs en de wetenschap. We werken samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), de gemeente Amsterdam, enkele schoolbesturen en de Inspectie van het Onderwijs. De inzichten en de te ontwikkelen toolkits komen voor alle leraren, schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers beschikbaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Effectieve aanpakken om leervertragingen in te halen :Toolkits en Praktijkkaarten van Education Lab NL

 

Toolkits en praktijkkaarten maken we in cocreatie tussen wetenschappers en professionals uit de onderwijspraktijk. Inmiddels hebben we 3 toolkits en 17 praktijkkaarten gemaakt, ruim meer dan in het projectplan zijn toegezegd. Vanwege grote populariteit van de praktijkkaarten (Ze maken twee derde van de top-20 van alle “outlinks” van de menukaart van het NPO uit) maken we nu nog 6 additionele kaarten.

 

Binnen het onderwijs worden de toolkits, praktijkkaarten en webinars veel gebruikt. Dit concluderen we aan de hand van het aantal downloads (Het zijn ongeveer 65% van 51000 kliks op de website van de menukaart en meer dan 12 000 bezoekers op de website van Education Lab sinds 1 mei), het aantal views van de webinars (3700) en het aantal lezingen, podcasts en webinars waar we als gastspreker voor gevraagd worden. Verder heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de producten een prominente plaats gegeven in de menukaart, waar scholen hun effectieve interventies uit kiezen.

 

Inzichten in leervertraging op Nederlandse basisscholen

 

De eerste meting heeft geresulteerd in inzicht in effecten op leerwinst op 1500 basisscholen, zowel per school als landelijk. Het landelijk beeld is beschreven in 7 landelijke factsheets en in een eerste wetenschappelijk paper (dat aangeboden is aan een wetenschappelijk tijdschrift). Door alle publiciteit hebben zich, in een tweede ronde in mei 2021, 3000 extra basisscholen aangemeld. Ook hier zullen we de effecten op de leerwinst van leerlingen in kaart brengen, ook omdat er een tweede schoolsluiting heeft plaatsgevonden. Ook dit gebeurt op zowel schoolniveau als landelijk.Inmiddels zijn we 2 nieuwe studies gestart.Een over de effecten van gezinnen, en een naar sociaal emotionele uitkomsten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De COVID-19-crisis heeft een grote invloed gehad op het onderwijs aan basisschoolleerlingen. De scholen sloten, het onderwijs werd digitaal en op afstand plaats en leerlingen gingen gedeeltelijk naar school. Dit project helpt scholen kansrijke interventies om negatieve gevolgen van COVID19 voor kwetsbare groepen leerlingen weg te nemen. Ook brengt het project de effecten van COVID19 op de ontwikkeling van leerlingen in Nederland in kaart. Tot slot laten we zien welk afstandsonderwijs het meest effectief is gebleken voor leerlingen.

 

Het project is een unieke samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, de Inspectie van het Onderwijs, het Nationaal Cohortonderzoek, basisscholen en de gemeente Amsterdam. We verbinden, verbreden en verdiepen bestaande projecten. Hierdoor verkrijgen verkrijgen we unieke inzichten in de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van leerlingen, alsook inzicht in kansrijke interventies en onderwijspraktijken voor basisscholen.

 

Het project bestaat uit drie deelprojecten:

1. Het ontwikkelen van een toolkit met kansrijke interventies (in cocreatie met scholen)

2. Het in kaart brengen van de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van Nederlandse leerlingen (in het bijzonder kwetsbare groepen)

3. Het onderzoeken welke vorm van afstandsonderwijs het meest effectief is gebleken tijdens de COVID-19 crisis op basisscholen.

 

Dit project levert de onderwijspraktijk inzicht in de gevolgen van de COVID-crisis voor leerlingen, als ook de specifieke kansen en uitdagingen voor scholen. Met ons brede consortium slaan we met het project een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als doel kwetsbare groepen leerlingen te helpen en als scholen te leren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website