Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De COVID-19-crisis heeft een grote invloed gehad op het onderwijs aan basisschoolleerlingen. De scholen sloten, het onderwijs werd digitaal en op afstand plaats en leerlingen gingen gedeeltelijk naar school. Dit project helpt scholen kansrijke interventies om negatieve gevolgen van COVID19 voor kwetsbare groepen leerlingen weg te nemen. Ook brengt het project de effecten van COVID19 op de ontwikkeling van leerlingen in Nederland in kaart. Tot slot laten we zien welk afstandsonderwijs het meest effectief is gebleken voor leerlingen.

 

Het project is een unieke samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, de Inspectie van het Onderwijs, het Nationaal Cohortonderzoek, basisscholen en de gemeente Amsterdam. We verbinden, verbreden en verdiepen bestaande projecten. Hierdoor verkrijgen verkrijgen we unieke inzichten in de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van leerlingen, alsook inzicht in kansrijke interventies en onderwijspraktijken voor basisscholen.

 

Het project bestaat uit drie deelprojecten:

1. Het ontwikkelen van een toolkit met kansrijke interventies (in cocreatie met scholen)

2. Het in kaart brengen van de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van Nederlandse leerlingen (in het bijzonder kwetsbare groepen)

3. Het onderzoeken welke vorm van afstandsonderwijs het meest effectief is gebleken tijdens de COVID-19 crisis op basisscholen.

 

Dit project levert de onderwijspraktijk inzicht in de gevolgen van de COVID-crisis voor leerlingen, als ook de specifieke kansen en uitdagingen voor scholen. Met ons brede consortium slaan we met het project een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als doel kwetsbare groepen leerlingen te helpen en als scholen te leren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website