Projectomschrijving

Wat betekent de COVID-19-crisis voor basisschoolleerlingen? Wat betekent het voor hun prestaties en welbevinden? Ondervinden kwetsbare groepen leerlingen last en zijn er groepen leerlingen die juist geprofiteerd hebben? Wat leren we over effectieve inrichting van afstandsonderwijs?

Doel

Dit project brengt de gevolgen van de COVID19-crisis op basisschoolleerlingen in kaart. Hiermee geven de resultaten van het project antwoord op de bovenstaande vragen. Met het project wordt er een brug geslagen tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als doel kwetsbare groepen leerlingen te helpen.

Onderzoeksopzet

Het project bestaat uit drie deelprojecten:
1.    Het ontwikkelen van een toolkit met kansrijke interventies (in cocreatie met scholen)
2.    Het in kaart brengen van de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van Nederlandse leerlingen (in het bijzonder kwetsbare groepen)
3.    Het onderzoeken welke vorm van afstandsonderwijs het meest effectief is gebleken tijdens de COVID-19 crisis op basisscholen.

(Eerste) resultaten

Opgeleverde producten, zoals toolkits informatie over de gevolgen voor de leerlingen en inzicht in effectieve vormen van afstandsonderwijs zijn onder andere te vinden op www.education-lab.nl.

Uitvoerende partijen

Education-Lab NL, het Nationaal Cohortonderzoek (NCO) van NRO, de Universiteit Maastricht, de Inspectie van het Onderwijs, basisscholen en de gemeente Amsterdam.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website