Projectomschrijving

Wat betekent de COVID-19-crisis voor basisschoolleerlingen? Wat betekent het voor hun prestaties en welbevinden? Ondervinden kwetsbare groepen leerlingen last en zijn er groepen leerlingen die juist geprofiteerd hebben? Wat leren we over effectieve inrichting van afstandsonderwijs? Dit project zal een antwoord geven op deze vragen, door de gevolgen van de COVID19-crisis op basisschoolleerlingen in kaart te brengen.

Het project is een unieke co-creatie van het Education-Lab NL, het Nationaal Cohortonderzoek (NCO) van NRO, de Universiteit Maastricht, de Inspectie van het Onderwijs, basisscholen en de gemeente Amsterdam. Met het project wordt er een brug geslagen tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als doel kwetsbare groepen leerlingen te helpen. Het project levert de komende maanden toolkits voor scholen op, informatie over de gevolgen voor de leerlingen en inzicht in effectieve vormen van afstandsonderwijs. U kunt deze producten onder andere vinden op www.education-lab.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website