Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project worden in drie werkpakketten studies uitgevoerd die over de behandeling van COVID-19 gaan. In het eerste werkpakket worden hiervoor data gebruikt uit huisartsenpraktijken: routinezorgdata. Data uit verschillende registratienetwerken worden hiervoor aan elkaar gekoppeld. Deze worden op verschillende manieren geanalyseerd.

Het tweede werkpakket bereidt een zogeheten platform-trial voor. De infrastructuur daarvoor is klaar. Gewacht wordt op toestemming van de ethische commissie.

In het derde werkpakket wordt een pilot studie uitgevoerd, als voorbereiding op een grote trial. Dit gaat over de thuisbehandeling van ernstig zieke COVID-19 patienten.

Naast deze werkpakketten wordt de infrastructuur voor onderzoek in de huisartsenpraktijk versterkt. Hiervoor werken we aan verschillende modules. Voorbeeld daarvan is een module waarbij huisartsen eenvoudig patienten kunnen aanmelden voor deelname aan een onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft nog geen onderzoeksresultaten opgeleverd, maar wel enkele structurele bevindingen.

 

WP1: In Groningen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het AI-model om COVID-19 patiënten uit de eerste golf te identificeren in de huisartsregistratie databases. Dit AI-model zal gedeeld worden met de andere registratie databases.

In Rotterdam is de querie ontwikkeld waarmee COVID-19 patiënten uit de andere golven gedetecteerd kunnen worden. Ook deze querie zal gedeeld worden met de andere databases. Tevens wordt de querie ontwikkeld om de patiëntkarakteristieken en gegeven behandelingen te verzamelen. Een eerste opzet voor de analyses zal binnenkort met de projectgroep besproken worden.

 

WP4:

 

Op bestuurlijk niveau ervaren we de traagheid van (juridische) afdelingen bij de totstandkoming en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, die een vlotte samenwerking belemmeren. We zoeken naar een uitweg hierin, zeker met het oog op toekomstige projecten.

 

De aanmeldmodule binnen ZorgDomein is tot stand gekomen. Hiermee kunnen huisartsen in heel Nederland patiënten aanmelden voor lopende studies. D.w.z. op dit moment nog alleen de aangewezen studie en straks de platform trial.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

High quality evidence on effective early (medication) treatment for acute Covid-19 that effectively reduce symptom duration and/or hospitalisation is urgently needed, especially for vulnerable patients at risk for poor outcome. This proposal - a collaborative effort led by General Practice Research Consortium Netherlands (GPRC-NL) but involving many other stakeholders – comprises of three Covid-19 work packages (WP) focussed on prioritised research questions on management and (medication) treatment of Covid-19 in general practice, and an overarching infrastructure WP aimed at creating a nationwide infrastructure for primary care research to enhance general practice research pandemic preparedness.

 

In WP1 (Covid-19 Network of GP networks) data from 9 existing GP registration databases are combined to compare methods to identify Covid-19 patients in each of the databases, assess patient trajectories of acute covid and long covid patients and the prognostic value of treatments on these trajectories. These databases cover primary care and GP-out-of-hours routine data of more than 4 million patients nationwide.

 

WP2 (PRINCIPLE-NL trial) will allow all Dutch GPs to recruit Covid-19 patients from risk groups for a multi-arm, adaptive platform, randomised controlled trial, in efficient collaboration with the PRINCIPLE-UK trial to study the effectiveness of selected early medication treatments (all off-patent, low-cost, currently available medication, that can be prescribed by GPs for patients with Covid-19).

 

WP3 (CovidTherapy@Home trial) will assess whether Covid-19 patients with mild-moderate hypoxemia and/or respiratory distress who are currently referred to hospital can be safely managed at home. For this, a stepped wedge cluster randomized trial is conducted in five Dutch regions evaluating a strategy based on supplemental oxygen, dexamethasone, and if indicated thromboprophylaxis and/or antibiotics, and remote monitoring of vital signs at the patient’s home, compared to a strategy based on care as usual, which mostly constitutes of in-hospital management.

 

Aim of the modules presented in the infrastructure work package is to build sustainable tools that facilitate GPs and patients to participate in clinical research and provide timely and reliable data for primary care, not only regarding Covid-19, but also in case of future pandemics. All modules will be piloted in the Covid-19 work packages in the first 24 months and the outcomes of all WPs will be implemented in the next 24 months, to support ongoing Covid-19 care in general practice, and to consolidate the infrastructure for primary care research in the Netherlands. This enables the collaborating parties in the GPRC-NL (All 7 Dutch university departments of general practice and Nivel) to greatly improve the infrastructure for GP research in the Netherlands.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website