Projectomschrijving

Hoewel de publieke steun voor noodmaatregelen aanvankelijk groot was, is deze uitgehold. In heel Europa zijn burgers steeds kritischer over de democratische kosten van de beheersing van COVID-19. Bovendien kunnen uitzonderlijke maatregelen een duurzaam effect hebben op het democratisch bestuur. Als er niets aan wordt gedaan, kan deze afname van het vertrouwen van het publiek ertoe leiden dat burgers zich minder goed aan de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid houden en kan de stabiliteit van de democratie worden bedreigd. Dit vraagt om dringend onderzoek naar de modaliteiten, effecten en determinanten van noodbeslissingen in crisistijden.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, analyseert EXCEPTIUS de uitzonderlijke besluitvorming in 32 Europese landen. Het project draagt bij aan de studie van de democratische veerkracht door na te gaan waarom sommige democratische systemen beter bestand zijn tegen crises en welke politieke hervormingen die veerkracht vergroten.

Meer informatie over dit project is te vinden op de EXCEPTIUS website.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website