Projectomschrijving

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat onder bepaalde migrantengroepen COVID-19 vaker voorkomt en ernstiger verloopt. Waarschijnlijk heeft deze ongelijkheid te maken met het vaker voorkomen van aandoeningen als diabetes door overgewicht, een oververtegenwoordiging in essentiële beroepen (bijvoorbeeld verpleegkundigen), lager opleidingsniveau, een minder goede beheersing van de taal van het land waarin ze wonen, woonomstandigheden en manieren om hulp te zoeken (bijvoorbeeld angst om in een ziekenhuis besmet te worden).

Het aantal infectiegevallen en ziekte-uitkomsten zullen onder andere via een lopende grote Amsterdamse studie onder migrantengroepen onderzocht worden: de HELIUS studie. In deze studie, aangevuld met andere kleinschaliger onderzoeken, wordt informatie verzameld over hoe informatie over de maatregelen tegen verspreiding deze migrantengroepen bereikt en of zij de adviezen ook opvolgen. Daarnaast wordt nagegaan wat de impact is van deze maatregelen op individuele levens, in het bijzonder op welzijn en gebruik van niet-COVID gezondheidszorg.

Doel

De geplande studie zal het vóórkomen en de ernst van COVID-19 verschillen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders laten zien.

De eerste resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder zijn getroffen door het coronavirus. Zij werden relatief vaker in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van COVID-19 en hebben 2 tot 4 maal vaker een infectie met het coronavirus doorgemaakt. Ook het sterftecijfer ligt bijna 1,5 keer hoger. Bekijk de uitkomsten van het HELIUS-onderzoek policy brief etniciteit en COVID-19 van het onderzoeksconsortium COVID-19 en etniciteit voor de conclusies en aanbevelingen. Bekijk hier de lessen uit onderzoek voor beleid en praktijk.

Uitvoerende partijen

Amsterdam UMC, GGD Amsterdam, Pharos

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website