Projectomschrijving

Onze studie toont aan dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland onevenredig zwaar worden getroffen door het coronavirus. Bij deze bevolkingsgroepen lag (tijdens de eerste en tweede golf) het aantal overlijdensgevallen als gevolg van COVID-19 per 100.000 personen 1,7 keer hoger dan bij de bevolking van Nederlandse herkomst. Tijdens de tweede golf lagen de infecties bij deze groepen twee tot vier maal hoger. Ook werden zij relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis. Eenmaal opgenomen waren de gezondheidsuitkomsten (IC opnamen, sterfte) echter vergelijkbaar voor verschillende groepen. Tevens hebben we laten zien dat de vaccinatiebereidheid, in het begin van 2021, lager was onder groepen met een migratieachtergrond. Ten slotte zijn deze groepen harder geraakt door de preventieve maatregelen, wat betreft toename van ongezond gedrag, verminderde toegang tot niet-COVID zorg, en afname van mentale gezondheid.

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website