Projectomschrijving

Doel

Dit project onderzocht de ervaren kwaliteit van beeldbelzorg binnen de geriatrie vanuit het zorgverlenersperspectief om de kwaliteit van en tevredenheid met gebruik van beeldbelzorg voor geriatrische patiënten te kunnen verbeteren.

Werkwijze

Er werd een landelijke enquête uitgezet onder geriaters en interviews afgenomen bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, in 11 verschillende ziekenhuizen. Doelgroep: Zorgverleners binnen de geriatrie.

Resultaten

Beeldbelzorg wordt beperkt toegepast bij geriatrische patiënten. De kwaliteit van zorg is vergelijkbaar. Randvoorwaarden zijn: cognitieve en technische vaardigheden onder de
gebruikers, voldoende tijd en facilitering door het ziekenhuis. Deze vorm van zorg is geschikt voor controle patiënten, het uitvoeren van (hetero)anamnese, medicatie review, het voeren van gesprek met meerdere contactpersonen of zorgverleners en voor het mededelen van resultaten. Bij voorkeur wensen zorgverleners een patiënt minimaal eenmaal face-to-face te zien, voor lichamelijk onderzoek, eventueel aanvullende cognitieve testen en om een band of vertrouwensrelatie op te bouwen. Beeldbelzorg biedt een extra, maar beperkte mogelijkheid binnen de poliklinische geriatrische zorg .
 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website