Projectomschrijving

Aanleiding

Door COVID-19 nam de druk op de zorg exponentieel toe. Zorgverleners in ziekenhuizen (tweedeen derdelijnszorg) en in zorgpraktijken daarbuiten (eerstelijnszorg) werden geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld dat langdurige impact op het functioneren van patiënten heeft. Daar waar de zorgprocessen voor deze nieuwe doelgroep in ziekenhuizen geconcentreerd en georganiseerd zijn, zijn individuele zorgprofessionals in eerstelijns zorgpraktijken nog zoekende. Protocollen en kennis over effectieveCOVID-19 revalidatie ontbreken nog vaak. Daarom ervaren deze zorgprofessionals een grote noodzaak voor onderlinge informatiedeling en communicatie rondom de patiënt. Een totaaloverzicht van diagnoses en behandeling moet inzichten bieden in effectieve, efficiënte COVID-19 revalidatie.

Resultaten

Het eerstelijns COVID-19 portaal biedt een radicaal nieuwe benadering van informatiedeling en communicatie rondom een individuele patiënt, wiens wensen en behoeften uitgangspunt voor (be)handeling zijn. De betrokken zorgprofessionals kunnen op ieder moment ‘real time’ informatie via het portaal raadplegen over activiteiten rond de zorgvraag die bij verschillende bronnen bekend zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website