Projectomschrijving

Hoe blijft overheidsbeleid zorgzaam voor iedereen, ook in crisissituaties? Het kabinet nam ingrijpende maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Dat beleid had succes, maar er is ook kritiek. Kwetsbare groepen kregen het extra voor de kiezen, maar hadden nauwelijks inspraak. Beleidsafwegingen waren eenzijdig en beperkt ethisch onderbouwd. Tegelijk bleek hoe belangrijk goede zorg is voor een eerlijke en veerkrachtige samenleving.

Doel

Doel van dit project is het ontwikkelen van een zorgethisch beleidskader dat toekomstige crises op een meer inclusieve manier helpt opvangen. Het onderzoek verkent de impact van de maatregelen op vier groepen: mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, mensen in de palliatieve fase en vluchtelingen. Ook verwanten, zorgverleners en beleidsmakers komen aan het woord.

Onderzoeksopzet

Naast het ontwikkelen van een zorgethisch beleidskader vormen een beleidsanalyse en de inzichten van belangenorganisaties onderdeel van dit project. Samen zijn dit de bouwstenen voor het nieuwe beleidskader, dat breed zal worden gedeeld. Methodiek: semi-gestructureerde interviews, focusgroepen, werkconferenties, discoursanalyse, normatieve analyse

Eerste resultaten

  • Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en noodzaak als sleutelbegrippen in overheidsdiscours
  • Kwetsbaarheid wordt aan het begin van de crisis nauw opgevat als gerelateerd aan iemands fysieke gezondheidstoestand. De overheid verbreedt haar perspectief op kwetsbaarheid naarmate de crisis voortduurt.Noodzaak wordt vooropgezet als factor die de keuzeruimte van de overheid drastisch beperkt. Hoewel het noodzaak van het nemen van maatregelen duidelijk wordt belicht, wordt het nemen van specifieke maatregelen minder uitvoerig gerechtvaardigd in regeringsbrieven.
  • Verantwoordelijkheid wordt neergezet als gedeeld tussen overheid, samenleving en verschillende groepen en instituten. Een scherpere verdeling van specifieke verantwoordelijkheden, waarbij de overheid haar politieke verantwoordelijkheid, duidelijker definieert en uitdraagt, is wenselijk.

Verslag bijeenkomst COVID-19 en Kwetsbare groepen op 10 februari 2021

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Uitvoerende partijen

Universiteit van Humanistiek, Dokters van de Wereld, Pharos, PZNL, Reliëf, Tao of Care

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website