Projectomschrijving

De COVID-19-pandemie en de genomen maatregelen raken de economie. Overheidsmaatregelen om de werkloosheid te beperken zijn tijdelijk van aard en vooral gericht op het behoud van bestaande banen. Jongeren die nu de arbeidsmarkt opgaan of onlangs in een flexibele baan zijn gestart, profiteren hier amper van. Jongeren in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, worden waarschijnlijk harder getroffen. Met als gevolg dat de kansenongelijkheid tussen groepen jongeren verder toeneemt.

Op basis van administratieve data brengen wordt in beeld gebracht welke groepen jongeren door de coronacrisis het hardst worden getroffen op de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt er met die jongeren gesproken en worden er werksessies georganiseerd met beleidsmakers, professionals en jongeren. Zo wordt er meer inzicht verkregen op de belemmeringen die jongeren ervaren en passende interventies om jongeren te ondersteunen. De opgedane kennis wordt op een toegankelijke manier gedeeld, zodat de resultaten in de praktijk gebruikt kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website