Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. De aanleiding daartoe was de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein.

Resultaten

In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke verschillende ethische uitdagingen voorkomen in het sociaal domein en welke behoeften aan ethisch houvast er bij hen waren ontstaan gedurende de covid-19 pandemie. Daartoe hebben we een ideaaltypisch onderscheid in een vijftal vormen van ethisch houvast geïntroduceerd: inhoudelijk, reflectief, communicatief, procedureel en procesmatig. Deze opzet leidde tot meer inzicht in de ethische behoeften, op meerdere niveaus: individueel, organisatorisch en maatschappelijk. Dit heeft geresulteerd in een ethische handreiking voor sociale professionals in crisissituaties. Deze handreiking blijkt veel breder toepasbaar te zijn dan enkel voor sociale professionals en enkel voor crisissituaties. De handreiking kan ook worden gebruikt voor verticaal overleg binnen organisaties, voor afstemming over de grenzen van organisaties heen en ook in meer alledaagse situaties die niet kunnen worden gekarakteriseerd als een crisis.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website