Projectomschrijving

Doel

Het toepasbaar maken van activiteitenmonitoring gecombineerd met begeleiding op afstand in het revalidatieprogramma CO FIT+ voor geriatrische revalidanten die COVID-19 hebben doorgemaakt.

Aanpak

GRZPLUS (Omring + Zorgcirkel) biedt het CO FIT+ programma aan voor geriatrische revalidatie na een COVID-19-besmetting. Om het functioneren in de thuissituatie te kunnen monitoren en begeleiden wordt ingezet op activiteitenmonitoring (Hippersysteem) en begeleiding op afstand (waaronder beeldbellen). Het beoogde resultaat is het goed kunnen ondersteunen van COVID-19-revalidanten in de ambulante fase, gericht op het hervatten van ADL-functioneren door het beter leren omgaan met energiemanagement en belasting/belastbaarheid. De doorontwikkeling van het COFIT+ programma is opgezet als actie-onderzoek, dat in een continu proces van onderzoeken en ontwikkelen gezamenlijk met cliënten (en naasten) en professionals plaatsvindt.

Communicatie en meer informatie over het project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website