Projectomschrijving

Het is op dit moment nog grotendeels onbekend in welke mate het hart betrokken is bij COVID-19.

Doel

Het doel van dit door ZonMw gefinancierde project, is om het voorkomen en de gevolgen van hartschade bij patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt vast te stellen.

Onderzoeksopzet

Binnen DEFENCE worden enkele grote bestaande cohorten bij elkaar gebracht: van gezonde topsporters en patiënten in de algemene populatie die thuis hersteld zijn van de infectie tot ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Om hartschade op te kunnen sporen worden diverse onderzoeken gedaan, waaronder een MRI-scan van het hart. Ook zullen patiënten vragenlijsten krijgen om te ontrafelen of bepaalde klachten, zoals hartkloppingen en pijn op de borst in de periode na COVID-19, verband houden met hartschade. Door een koppeling van de data binnen dit project met externe databronnen zal onderzocht worden of patiënten na COVID-19 op de korte- en lange termijn een verhoogd risico hebben op cardiale complicaties.

Uitvoerende partijen

UMC Utrecht, Erasmus MC, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Amsterdam UMC – locatie AMC, Dutch Cardio Vascular Alliance en Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederland.

Context

Dit onderzoek is één van de 11 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder: Prof. dr. F.W. Asselbergs (UMC Utrecht).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website