Projectomschrijving

Doel

In deze pilotstudie heeft het Louis Bolk Instituut gekeken naar de bevorderende factoren en barrières rondom het implementeren van beeldbellen bij ouderen ter vermindering van eenzaamheid bij ouderen die nog thuis of in aanleunwoningen wonen.

Resultaten

Bij elf ouderen is een Genus Care ‘fotolijstje’ geplaatst en voor minimaal twee maanden uitgetest. Gemiddeld genomen waren de bewoners goed in staat om te leren omgaan met het fotolijstje, voornamelijk omdat de besturing vooral reactief was en de ouderen weinig handelingen hoefden te leren. Milde cognitieve beperking of motorische stoornis bleken geen barrières voor gebruik. Afhankelijk van gebruik door naasten, had dit bij de ouderen positieve invloed op gevoel van sociaal contact. Succes van implementatie
kon vergroot worden als er een familielid aanwezig was bij de introductie van het systeem. Uittesten in de zorg bleek tijdintensief waar gedurende de tweede lockdown periode door hoge zorglast te weinig ruimte voor was.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website