Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvraag: Hoe kan een regionale en sectorale variatie in pandemie gerelateerde maatregelen de negatieve economische gevolgen op korte termijn beperken; en hoe kan de regionaal-economische structuur worden versterkt zodat de weerbaarheid van de economie op lange termijn groter wordt?

 

Urgentie: Er is grote behoefte bij nationale en regionale overheden, gezamenlijk verantwoordelijk voor het economische verdien- en concurrentievermogen, aan inzicht in de economische neveneffecten van pandemie maatregelen – nu en in de toekomst. De regio- en sector specificiteit van economische impacts maakt dat economische mitigatie niet een “one-size fits all” karakter heeft.

 

Hypothese: Toekomstige brandhaarden van pandemieën kennen waarschijnlijk een regionaal verschillend karakter. Tegelijkertijd nopen regionale en sectorale verschillen in economische impact tot verschillend beleid in regio’s. Een goede regionale onderbouwing van impacts versterkt de legitimiteit van het beleid waarin de regio doorslaggevende bestuurlijke slagkracht heeft.

 

Plan van aanpak: Covid-19 zorgt voor asymmetrische schokken in vraag, productie en concurrentievermogen van sectoren en regio’s, op binnen- en buitenlandse markten. Het onderzoek kent 4 onderdelen die dit desondanks in een kort tijdbestek adresseren. Ten eerste het verkennen van mogelijke maatregelen die de gezondheidsgevolgen van een (Covid-19) pandemie beperken, vertaald naar beperkingen in consumptie of productie. Ten tweede een modelmatige uitwerking, waarin in het model worden opgenomen: het bruto binnenlands product, werkgelegenheid en de concurrentiepositie van bedrijven. Ten derde, in cocreatie met bestuurlijke overheden (lerend evalueren), de tijdige inventarisering en implementatie van sector-regio specifieke maatregelen in een bestuurskundige context. Ten vierde een verdiepingsanalyse naar de aansluiting van economische structuurverandering en transities bij een verhoogde economische weerbaarheid voor een toekomstige pandemie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website