Projectomschrijving

Regionale en sectorale variatie in corona-maatregelen kunnen op de korte en lange termijn, negatieve economische implicaties van dit beleid beperken.

Voor de korte termijn implicaties worden beleidsmaatregelen die nationale, regionale en lokale overheden kunnen invoeren in dit project vertaald naar consumptie en productie restricties. Daarna worden de directe en indirecte effecten (lopend via waardeketens van goederen en diensten) op het regionale verdienvermogen, de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven bepaald. In een interactief-leren proces met drie gemeenten, vier provincies en drie ministeries worden beleidsmaatregelen en modeluitkomsten bestuurskundig met elkaar geconfronteerd.

Voor de lange termijn implicaties richt het onderzoek zich op structurele veranderingen in de economie, met aandacht voor transities, veranderende handelsnetwerken (meer lokaal of gediversifieerd gericht voor risicospreiding) en gerelateerde arbeidsmarkt flexibiliteit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website