Projectomschrijving

Maatschappelijke impact van COVID-19 in de tijd gevolgd. COVID-19 heeft een grote impact op diverse aspecten van het samenleven: werk en inkomen, welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties. Sommige groepen en gebieden worden harder getroffen dan andere. Een interdisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Godfried Engbersen (Eramus Universiteit Rotterdam) volgt de impact van COVID-19 door de tijd. Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Doel

Het project onderzoekt de impact van corona op het samenleven: welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties.

Onderzoeksopzet

Het project onderzoekt de bovenstaande aspecten in onderlinge samenhang, met bijzondere aandacht voor sociale ongelijkheid. Dit wordt gedaan met grootschalig survey-onderzoek, zowel landelijk als in steden en regio’s. Daarnaast wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Samen met beleidsmakers, professionals en burgers worden handelingsstrategieën ontwikkeld om de individuele en sociale veerkracht te vergroten.

Resultaten

De resultaten zijn te vinden in podcasts en publicaties.

Uitvoerende partijen

Op deze pagina staan de samenwerkende partners.

Meer informatie

 

portretfoto Godfried Engbersen
Godfried Engbersen

Socioloog Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam bracht met steun van ZonMw de gevolgen voor sociale ongelijkheid en samenhang in kaart. Zijn belangrijkste bevindingen: COVID-19 vergrootte de ongelijkheid en liet het vertrouwen in de overheid kelderen. Het vertrouwen tussen burgers onderling en de solidariteit bleef echter vrij hoog. Lees het interview

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Lees meer

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website