Projectomschrijving

Maatschappelijke impact van COVID-19 in de tijd gevolgd

COVID-19 heeft een grote impact op diverse aspecten van het samenleven: werk en inkomen, welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties. Sommige groepen en gebieden worden harder getroffen dan andere. Een interdisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Godfried Engbersen (Eramus Universiteit Rotterdam) volgt de impact van COVID-19 door de tijd. Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Het project onderzoekt de bovenstaande aspecten in onderlinge samenhang, met bijzondere aandacht voor sociale ongelijkheid. Dit wordt gedaan met grootschalig survey-onderzoek, zowel landelijk als in steden en regio’s. Daarnaast wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Samen met beleidsmakers, professionals en burgers worden handelingsstrategieën ontwikkeld om de individuele en sociale veerkracht te vergroten.

  Interview

  portretfoto Godfried Engbersen
  Godfried Engbersen

  Socioloog Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam vertelt in dit interview welke groepen volgens hem het meest kwetsbaar zijn en hoe we de impact van COVID-19 op deze groepen kunnen beperken.

  > Lees het interview

  Verslag bijeenkomst COVID-19 en Kwetsbare groepen op 10 februari 2021

  Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

  Meer informatie

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website