Projectomschrijving

De grote maatschappelijke effecten van de COVID-19 pandemie zullen niet gelijk verdeeld zijn over de samenleving en bestaande ongelijkheden in de samenleving kunnen hierdoor worden versterkt. Een onderzoeksteam van de UvA, EUR en VU gaat de gevolgen van het coronavirus op maatschappelijke ongelijkheden daarom in kaart brengen. Specifiek kijkt het onderzoeksteam naar de terreinen van werk en inkomen, het onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen. Ze gaan op zoek naar maatschappelijke scheidslijnen, zullen kwetsbare groepen identificeren, en beleidsstrategieën formuleren voor het versterken van veerkracht van personen, organisaties en samenleving. De bevindingen zijn relevant voor maatschappij en wetenschap. Dit project sluit aan bij een ander ZonMw gefinancierd project: Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during COVID-19 in the Netherlands.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Verslag bijeenkomst COVID-19 en Kwetsbare groepen op 10 februari 2021

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website