Projectomschrijving

De grote maatschappelijke effecten van de COVID-19 pandemie zullen niet gelijk verdeeld zijn over de samenleving en bestaande ongelijkheden in de samenleving kunnen hierdoor worden versterkt. Een onderzoeksteam van de UvA, EUR en VU gaat de gevolgen van het coronavirus op maatschappelijke ongelijkheden daarom in kaart brengen. Specifiek kijkt het onderzoeksteam naar de terreinen van werk en inkomen, het onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen. Ze gaan op zoek naar maatschappelijke scheidslijnen, zullen kwetsbare groepen identificeren, en beleidsstrategieën formuleren voor het versterken van veerkracht van personen, organisaties en samenleving. De bevindingen zijn relevant voor maatschappij en wetenschap. Dit project sluit aan bij een ander ZonMw gefinancierd project: Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during COVID-19 in the Netherlands.

Doel

Gevolgen COVID-19 pandemie op maatschappelijke ongelijkheden in kaart brengen.

Onderzoeksopzet

Gebruik nieuwe data om gevolgen pandemie in kaart te brengen en bestaande data om kwetsbare groepen te identificeren.

Eerste resultaten

 • Onderwijs
  • Kansenongelijkheid in het onderwijs versterkt
  • Thuisscholing
  • Wegvallen eindtoets en bijstellen adviezen, onduidelijkheid procedure 
  • Digital divide
 • Beleidsimplicaties
  • Geef leerlingen de tijd en adviseer bij twijfel hoog
  • Breng verbanden tot stand tussen scholen aan weerszijden van de overgang (PO/VO)
  • Zet in op langdurige hersteloperatie van achterstanden

Uitvoerende partijen

Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website