Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De analyse van de impact van de eerste COVID golf op de presentatie van kanker-gerelateerde alarmsymptomen bij de huisarts laat zien dat minder mensen zich met mogelijk kanker-gerelateerde symptomen presenteerden dan normaal. Ook blijkt dat een substantiële daling in presentatie van kanker

gerelateerde symptomen gedurende de eerste COVID golf, niet gevolgd wordt door een inhaalslag in presentaties bij de huisarts, behalve voor het symptoom "knobbel in de borst".

Wat betreft de duur van de intervallen van het diagnostisch traject, en redenen voor vertraging hierin, zijn analyses uitgevoerd voor patiënten met borst-, long- en colorectaal carcinoom en melanoom, in de Utrechtse dataset. Met name het huisarts-interval (eerste consult tot verwijzing) lijkt tijdens de eerste COVID golf substantieel verlengd voor darm- en longkanker.

Als onderdeel van werkpakket 2 zijn analyses gedaan naar de impact van COVID-19 op de zorg voor patiënten met verschillende tumorsoorten. Voor patiënten met borstkanker is gebleken dat in de periode van de COVID-19 uitbraak een afname is te zien van de laag stadia tumoren. Op basis hiervan worden naar aanleiding van de uitgestelde diagnoses geen grote effecten op de uitkomsten voor patiënten

verwacht, maar dit zal bevestigd moeten worden in analyse van een data over een langere periode.

Binnen het 3de werkpakket is een rapportage opgeleverd van de ervaringen van patiënten en zorgverleners door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met SONCOS (respons patiënten: 2412, medisch specialisten: 180, verpleegkundig specialisten / gespecialiseerd verpleegkundigen: 304). Een tweede uitvraag naar de toepassing van maatregelen door zorgverleners in de 2de en 3de golf (t/m mei 2021) is begin juli uitgestuurd.

Verder is een vragenlijst voor huisartsen ontworpen om de 1e en 2e golf te omvatten, na een laatste 'usability test' is deze in juni 2021 verstuurd via de regionale huisartsnetwerken van Utrecht, Amsterdam, Groningen en Maastricht. De analyse van data is gestart.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen werkpakket 1 zijn op basis van de analyses naar de impact van de eerste COVID golf op de presentatie van kanker-gerelateerde alarmsymptomen bij de huisarts een aantal (inter)nationale presentaties verzorgd op wetenschappelijk congressen.

Ook in het kader van werkpakket zijn 2 zijn diverse presentaties gehouden tijdens (inter)nationale congressen en symposia. Ook naar aanleiding van de twee wetenschappelijke publicaties over de resultaten van de impact van COVID-19 op de borstkankerzorg, zijn nieuwsberichten uitgegaan waarin de de afname benoemd is van de laag stadia tumoren.

Binnen het 3de werkpakket is als resultaat een rapportage opgeleverd van de ervaringen van patiënten en zorgverleners door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met SONCOS (respons patiënten: 2412, medisch specialisten: 180, verpleegkundig specialisten / gespecialiseerd verpleegkundigen: 304). Naar aanleiding van deze rapportage zijn presentaties verzorgd en nieuwsberichten verspreid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvraag

Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker. Welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?

Urgentie

Sinds de COVID-19 uitbraak daalde het aantal diagnoses kanker enorm. Door verminderde capaciteit en beperkende maatregelen is de toegankelijkheid, logistiek en inhoud van de zorg aangepast. Negatieve effecten op kwaliteit van zorg- en leven bij kanker worden verwacht. Volgende besmettingsgolven van COVID-19 of vergelijkbare ingrijpende gezondheidscrises zijn niet onwaarschijnlijk. Ook zal het inhalen van de uitgestelde diagnoses en/of zorg zal in de nabije toekomst extra druk op het zorgsysteem leggen, over de gehele zorgketen.

Hypothese

Een grondige analyse van de effecten op het hele zorgpad voor kanker is nodig voor concrete aanbevelingen bij het (re)organiseren van zorg. Hierbij moet worden gezocht naar een optimale balans tussen de door COVID-19 noodzakelijke aanpassingen in de zorglogistiek en inhoud en de kwaliteit van het diagnostisch- en behandelingsproces bij kanker.

 

Plan van aanpak

Voor de COVID-periode (maart-juni 2020) wordt:

1) voor mensen met symptomen van darm-, borst-, longkanker en melanoom het diagnostisch traject bij kanker in beeld gebracht. Data hiervoor komt uit de Intercity database (>1.000.000 1e lijns patienten), waarin op basis van vrije tekst- en gecodeerde informatie zorgmijding en diagnostische zorgintervallen worden geanalyseerd. Het effect van COVID-19 op de efficiëntie van diagnostiek wordt bepaald op data van PALGA en DHD.

2) voor mensen met kanker wordt op basis van observationele data (NKR, PALGA, DHD, STIZON) logistiek en inhoud van tweedelijns diagnostiek en behandeling vergeleken met voorgaande jaren.

Een capaciteitsplanningstool zal worden ontwikkeld.

3) Ervaringen van patiënten, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en managers worden uitgevraagd en geven duiding aan de cijfers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website