Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen met een panel bestaande uit 11 mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking zijn de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken is inzicht verkregen in de impact van de coronamatregelen op het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking. Deze inzichten zijn verkregen door het houden van individuele interviews, observaties, en creatieve groepssessies met het ervaringsdeskundigenpanel en andere experts. Hieruit kwam naar voren dat mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking zich door hun beperking niet aan maatregelen kunnen houden, zoals 1,5m afstand houden tot anderen. Daarnaast zijn enkele panelleden negatief bejegend door anderen wanneer zij door hun beperking zich niet aan de coronamaatregelen konden houden. Men ervaart hierdoor onzekerheid, angst en stress. Op dit moment worden verschillende ideeën ontwikkeld die bijdragen aan het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking als gevolg van de coronamaatregelen. Het komen tot de oplossingen wordt wederom in nauwe samenwerking met het ervaringsdeskundigenpanel gedaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd in de inspiration fase van het onderzoek. Hierna volgen nog de ideation fase en de implementation fase. De inspiration fase is afgerond en heeft inzichten opgeleverd hoe het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking is beïnvloed door de verschillende coronamaatregelen. Mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking ervaren o.a. onzekerheid, stress en angst bij dagelijkse activiteiten, omdat zij door hun beperking moeite hebben met het handhaven van de coronamaatregelen. Al met al, de coronamaatregelen hebben grote impact op het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking. In de volgende fase van het project, de ideation fase, zullen oplossingen worden ontwikkeld die zowel praktisch van aard kunnen zijn als inzetten op de krachten en kwaliteiten van de doelgroep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vraag voor dit voorstel is vanuit de ervaring en beleving van de hoofdaanvrager (ervaringsdeskundige met een visuele beperking en onderzoeker bij het lectoraat Brain & Technology) in gesprekken met ervaringsdeskundigen van de Oogvereniging (patiëntenvereniging voor mensen met een oogaandoening) tot stand gekomen.

 

De ruim 300.000 blinden, slechtzienden en mensen met doofblindheid in Nederland voelen en ervaren beperkingen door de anderhalvemetermaatregel in dagelijkse activiteiten en onzekerheid bij het hulpvragen aan anderen. Dit leidt tot angst, stress en beperkte mobiliteit, en tot een beperking van de autonomie en tot vermindering van de kwaliteit van leven. Het is van belang dat de anderhalvemetersamenleving ook voor deze doelgroep toegankelijk en inclusief blijft.

 

Vanuit een mensgerichte aanpak zal samen met visueel en visueel-auditief beperkten gezocht worden naar effectieve oplossingen die aansluiten bij de psychosociale problemen die men ervaart als gevolg van de anderhalvemetermaatregel. Daarbij is het essentieel dat gedurende het gehele proces, de ervaringsdeskundigheid van de visueel en visueel-auditief beperkten centraal staat. Het is van belang dat toegewerkt wordt naar een oplossing die op korte termijn te realiseren is (maar een duurzaam effect beoogt), waarbij de oplossing pragmatisch, handzaam en (digitaal) toegankelijk is. Haalbaarheid binnen de duur van het project is een criterium, zodat de psychosociale gevolgen niet verergeren.

 

Het multidisciplinaire karakter van het consortium vormt een sterk fundament voor de haalbaarheid van dit project. Binnen het consortium is expertise van de doelgroep, het ontwerpen van innovatie voor de doelgroep en het inzetten van ervaringsdeskundigheid. De Oogvereniging vaardigt een ervaringsdeskundige af in het consortium en heeft korte lijnen met de doelgroep, waardoor het betrekken van ervaringsdeskundigen en het werven van participanten gewaarborgd is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website