Projectomschrijving

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken, voert het RIVM samen met de GGD’en landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er voorstaat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dit zich door de tijd ontwikkelt. Echter, met het genoemd onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking niet bereikt.

Dit project richt zich op het krijgen van inzicht op de impact onder deze doelgroepen en het beantwoorden van de volgende vragen:

  • In hoeverre worden de pandemie en de landelijke maatregelen begrepen en opgevolgd?
  • Wat is de impact van de pandemie op de (mentale) gezondheid?
  • Welke handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten kunnen worden geformuleerd?

Het doel is om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen. De vragenlijst zal afgeleid worden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitgezet worden. De resultaten worden met verschillende disciplines geïnterpreteerd en vertaald naar concrete handelingsperspectieven.

Bekijk de resultaten van de eerste meting onder de doelgroepen en professionals.

Bekijk de resultaten van de tweede meting onder de doelgroepen en professionals.

Bekijk hier de factsheet over vaccinatiebereidheid onder laaggeletterden.

Bekijk de resultaten van de meting onder de doelgroepen en professionals.

Interview

COVID Project team: Monique Koks, Fieke Raaijmakers, Anouk Menko, en Anneke van der Cruijsen
COVID Project team: Monique Koks, Fieke Raaijmakers, Anouk Menko, en Anneke van der Cruijsen

In dit interview vertellen de onderzoekers meer over de doelgroep die ze onderzoeken, wat de impact is op deze kwetsbare groepen en of er al handelingsperspectieven zijn voor beleid of praktijk. Daarnaast vertellen ze welke kansen en inzichten er zijn ontstaan door deze crisis.

> Lees het interview

Verslag bijeenkomst COVID-19 en Kwetsbare groepen op 10 februari 2021

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website