Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dakloze mensen vormen een hoog-risicogroep voor een COVID-19 infectie vanwege hogere kans op blootstelling aan het virus en een grotere kans op complicaties. De preventieve gedragsmaatregelen zijn lastig voor hen en de gevolgen ervan voor hun dagelijks leven groot. Inzicht in omvang en gevolgen van COVID-19 infectie en maatregelen onder deze kwetsbare groep ontbreekt. Daklozen komen zelden in gewone huisartsenpraktijken, maar wel bij straatdokters. Dit onderzoek wil inzicht krijgen in hoe COVID-19 infecties verlopen onder dakloze mensen en wat mogelijke veranderingen in zorgvragen voor andere klachten en huisartsenzorg voor dakloze mensen. We kijken ook naar de gevolgen van de pandemie voor dakloze mensen en voor de keten van zorg en ondersteuning en hoe gemeentelijk “Corona beleid” m.b.t. dakloze mensen is geïmplementeerd en heeft uitgepakt. Tot slot kijken we naar de invloed van de pandemie op het aantal dakloze mensen, de samenstelling van de populatie en de redenen van nieuwe dakloosheid. Met al deze inzichten ontwikkelen we in co-creatie met alle betrokkenen, adviezen voor zorg en opvang voor daklozen, voor scholing en voor de preventie van (toename van) dakloosheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorlopige resultaten uit het eerste deel van de studie zijn:

De aard en omvang van de door de straatdokters in negen steden geregistreerde COVID-19-gerelateerde contacten suggereren dat tijdens de eerste corona golf de dakloze populatie niet zwaarder is getroffen dan andere delen van de bevolking, ondanks het feit dat zij relatief vaak lijden aan onderliggende ziekten die de kwetsbaarheid voor ernstig verlopende infecties vergroot. Er was een hoger percentage positief geteste patiënten onder daklozen met een migratieachtergrond. Bij de positief geteste daklozen mensen was veelal ook sprake van co-morbiditeit. Van de positief geteste daklozen werd ongeveer een op de vijf in het ziekenhuis opgenomen.

De Corona maatregelen hadden een grote negatieve impact op dakloze mensen; er was veel somberheid en angst.Uit interviews met onder andere straatdokters, ambtenaren en dakloze mensen bleek dat de kleinschalige, 24-uurs opvang als zeer positief werd ervaren vanwege de grotere mate van rust voor de dakloze mensen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dakloze mensen vormen een hoogrisicogroep voor Covid-19infectie vanwege hogere expositiekans en grotere kans op complicaties. De preventieve gedragsmaatregelen zijn lastig voor hen en de gevolgen ervan voor hun dagelijks leven groot. Inzicht in omvang en gevolgen van Covid-19infectie en maatregelen onder deze kwetsbare groep ontbreekt. Zij komen zelden in gewone huisartsenpraktijken, maar wel bij straatdokters. Dit onderzoek wil inzicht krijgen in

1) COVID-19 infecties onder dakloze mensen en mogelijke veranderingen in zorgvragen voor andere klachten en huisartsenzorg voor dakloze mensen

2) de gevolgen van de epidemie voor dakloze mensen en voor de keten van zorg en ondersteuning

3) de implementatie van gemeentelijk “Corona beleid” m.b.t. dakloze mensen, en van nieuwe initiatieven voor zorg en opvang met nadrukkelijk aandacht voor goede voorbeelden

4) de invloed van de epidemie op het aantal dakloze mensen, de samenstelling van de populatie en de redenen van nieuwe dakloosheid

5) Met deze inzichten ontwikkelen we met participatieve actieonderzoekmethode technieken, in co-creatie met alle betrokkenen, adviezen voor zorg en opvang voor daklozen, voor scholing en voor de preventie van (toename van) dakloosheid.

We verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in acht steden uit patiëntenregistraties,interviews met dakloze mensen, ervaringsdeskundigen, gemeentelijke beleidsmakers, professionals en vrijwilligers betrokken bij zorg en opvang van dakloze mensen.

Tussentijds worden resultaten gedeeld met VWS en professionals voor beleid op korte termijn. Eindresultaten en adviezen worden gedeeld in rapporten, conferenties en wetenschappelijke publicaties.

Een sterk consortium van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers, en ervaren mensen uit zorg, opvang en wetenschap garandeert de haalbaarheid.

Dit onderzoek levert een bijdrage aan passende zorg en opvang van een kwestbare groep mensen tijdens epidemieen, en in de toekomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website