Projectomschrijving

Dakloze mensen vormen mogelijk een hoog-risicogroep voor een COVID-19 infectie. Dit komt door een grotere blootstelling en grotere infectiegevoeligheid als gevolg van hun leefomstandigheden, slechtere gezondheid, hoge mate van psychische stress, verminderde weerstand en hoger risico op complicaties door comorbiditeit zoals COPD en hart- en vaatziekten. Zij komen meestal niet in gewone huisartsenpraktijken, maar wel bij straatdokters. Het is niet bekend hoe vaak zij corona krijgen of wat de gevolgen van coronamaatregelen voor hen zijn.

Doel

Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19 pandemie op de levens, zorg en opvang voor dakloze mensen.

  1. Hoe vaak en hoe erg dakloze mensen corona krijgen?
  2. Met welke andere problemen zij bij straatdokters komen?
  3. Wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen?
  4. Hoe gemeenten de coronamaatregelen hebben toegepast in de opvang?
  5. Veroorzaakt corona meer dakloosheid?

Onderzoeksopzet

Hiervoor worden er interviews afgenomen met dakloze mensen, ambtenaren en hulpverleners. Er wordt informatie verzameld bij straatdokters over patiënten met Corona en over hun zorg voor andere patiënten. Verder wordt er samen met dakloze mensen en andere betrokkenen adviezen bedacht voor de minister en voor de hulpverlening, zodat dit onderzoek bijdraagt aan goede zorg en opvang van dakloze mensen in de toekomst.

Resultaten

De resultaten zijn gepubliceerd in een aantal factsheets. Bekijk de resultaten op coronatijden.nl.

Uitvoerende partijen

Radboud UMC en Pharos

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Maria van den Muijsenbergh
Maria van den Muijsenbergh

'Kleinschaliger crisisopvang geeft daklozen rust voor toekomstplannen'

Hoogleraar Gezondheidsverschillen en straatdokter Maria van den Muijsenbergh vertelt in een interview over het onderzoek Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang. Zo vertelt zij onder andere over de het belang van kleinschalige opvangcentra voor daklozen mensen. "We moeten de kleinschalige opvang en dagopvang handhaven. We zien dat dat leidt tot meer rust en een betere gezondheid...", aldus Maria. Lees het hele interview in de publicatie 'Kleinschalige crisisopvang geeft dakloze rust voor toekomstplannen'.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website