Projectomschrijving

Dakloze mensen hebben vaak een slechte gezondheid. Zij hebben een grote kans erg ziek te worden van Corona. Zij komen meestal niet in gewone huisartsenpraktijken, maar wel bij straatdokters. Het is niet bekend hoe vaak zij Corona krijgen of wat de gevolgen van Coronamaatregelen voor hen zijn.

Daarom wordt er onderzoek gedaan om het volgende te weten te komen:

  1. Hoe vaak en hoe erg dakloze mensen Corona krijgen
  2. Met welke andere problemen zij bij straatdokters komen
  3. Wat de gevolgen zijn van de Coronamaatregelen
  4. Hoe gemeenten de Corona maatregelen hebben toegepast in de opvang
  5. Veroorzaakt Corona meer dakloosheid

Hiervoor worden er interviews afgenomen met dakloze mensen, ambtenaren en hulpverleners. Er wordt informatie verzameld bij straatdokters over patiënten met Corona en over hun zorg voor andere patiënten. Verder wordt er samen met dakloze mensen en andere betrokkenen adviezen bedacht voor de minister en voor de hulpverlening, zodat dit onderzoek bijdraagt aan goede zorg en opvang van dakloze mensen in de toekomst.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website