Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

COVID-19 treft met name de ouderen heel hard: 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten van 70 jaar en ouder en de ziekte lijkt daarnaast bij ouderen gepaard te gaan met grotere kans op functionele en cognitieve achteruitgang en delirium. De behandeling van ouderen met COVID-19 vindt zowel thuis plaats door de huisarts als in ziekenhuis en verpleeghuis. Een goede behandeling op maat begint met een goede inschatting van iemands prognose: behandeling op maat vereist prognose op maat. Echter, juist met betrekking tot de prognose en verwachte gezondheidsuitkomsten bij ouderen is relatief nog weinig onderzocht, nationaal noch internationaal. De diversiteit van ouderen in termen van kwetsbaarheid en groot en de betekenis daarvan onbekend, terwijl daarop de belangrijke behandelbeslissingen moeten worden genomen: Welke oudere COVID-19 patiënt loopt het grootste risico en is dus gebaat bij ziekenhuis of IC opname? Wanneer zijn de vooruitzichten zo slecht dat eerder tijdig palliatieve i.p.v. curatieve zorg ingezet kan worden? Welke vitale ouderen kunnen juist een zware behandeling wel aan? Hoe goed herstellen ouderen met COVID-19 door middel van geriatrische revalidatie? Bij wie moet ondersteuning worden ingezet om achteruitgang tegen te gaan?

 

In de COOP studie bundelen alle benodigde professionals en ouderen zelf hun krachten om, op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, behandeling van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Twee vragen uit de FMS COVID-19 Kennisagenda worden expliciet beantwoord. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data bij ouderen met COVID-19 die al zijn verzameld in de drie gezondheidszorg settings (eerstelijn en thuis, ziekenhuis, en verpleeghuis), zullen de resultaten snel beschikbaar komen zodat ze tijdens de huidige pandemie nog ingezet kunnen worden. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten de samenleving beter voorbereiden op een eventuele volgende pandemie.

 

Onderzoek naar de effecten van COVID-19 bij ouderen (ongeacht de setting) ontbreekt nagenoeg in de internationale literatuur. Door onze goede nationale onderzoeksinfrastructuur in Nederland zijn wij met het COOP consortium in staat om vrijwel alle bestaande Nederlandse onderzoeks-cohorten gericht op oudere COVID-19 patiënten te bundelen en waar nodig strategisch te verrijken met aanvullende gegevens. Op basis van deze unieke Nederlandse data worden de bestaande en nieuw ontwikkelde prognostische modellen getoetst op hun waarde bij ouderen met COVID-19 in de thuissituatie, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kans op ziekenhuisopname, IC opname en sterfte, maar ook naar gezondheidsuitkomsten die met name een rol spelen bij ouderen zoals zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en patiëntervaring na herstel van de ziekte. Daarnaast wordt onderzocht welke specifieke kenmerken van veroudering samengaan met uitkomsten van COVID-19 bij ouderen. Zo wordt de relatie van bijvoorbeeld kwetsbaarheid, delirium, spiermassaverlies en veroudering van het immuunsysteem gerelateerd aan de gevolgen van de COVID-19. Gedurende het gehele project worden de onderzoekers bijgestaan en geïnformeerd door de ervaringen en behoeften van de oudere patiënt met COVID-19 zelf. Daarnaast worden de voor ouderen relevante gegevens over de gevolgen van COVID-19 verzameld, en wordt de kennis uit het gehele project gebundeld in informatie die voor ouderen, naasten en zorgverlenersbijdragen aan het kiezen van de juiste behandeling van COVID-19 en zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website