Projectomschrijving

Meer dan 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten vanaf 70 jaar en functionele achteruitgang komt veel voor. Ouderen zijn onderling heel verschillend wat betreft vitaliteit en kwetsbaarheid.

Doel

Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en kennis over de ziekte, maar veel is nog onbekend. Voorspelt kwetsbaarheid de korte en lange-termijn gevolgen van COVID-19 bij ouderen? Hoe spelen biologisch veroudering en kwetsbaarheid een rol in sterfte of juist herstel? Wat zijn doelen die voor ouderen belangrijk zijn bij beslissingen over behandeling bij acute ernstige aandoeningen?

Onderzoeksopzet

In de COOP studie werken alle benodigde professionals en ouderen samen om met gedegen wetenschappelijk onderzoek de gevolgen van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data die eerder bij ouderen met COVID-19 zijn verzameld in de eerstelijn, thuis, ziekenhuis en verpleeghuis, zullen de resultaten snel beschikbaar komen.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie VUmc, Radboud UMC, UMC Utrecht en KBO-PCOB.

Context

Dit onderzoek is één van de 11 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder: Dr. S.P. Mooijaart (LUMC)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website