Projectomschrijving

In de beginperiode van de pandemie werden patiënten behandeld met zuurstof of beademing. Ook werden medicijnen geprobeerd met wisselend resultaat. Enkele medicijnen bleken effectief, maar het is nog onduidelijk aan wie deze medicijnen het beste gegeven kunnen worden. In deze periode zijn veel CT-scans gemaakt om de diagnose te stellen, omdat er weinig PCR-testen waren. Deze scans geven echter ook informatie over de ernst van de ziekte en mogelijk over het verloop ervan. In dit project wordt onderzocht of met de scans beter te voorspellen is, wie de medicijnen nodig zullen hebben.

Doel

Bepalen of het met CT-scans mogelijk is om te voorspellen welke COVID-19 patiënten medicijnen nodig zullen hebben. 

Onderzoeksopzet

Een deel van de patiënten houdt klachten na herstel. De onderzoekers proberen per persoon te voorspellen hoe dit zal verlopen. Daarvoor gebruiken ze CT-scans en andere informatie over de gezondheid van ex-patiënten. Bij enkele patienten zullen ze enkele maanden na herstel een nieuw soort scan maken. Hiermee kunnen ze zien of de blijvende afwijkingen worden veroorzaakt door ontsteking of beginnende verlittekening.

Uitvoerende partijen

Maastricht Univeristy, Amsterdam UMC – locatie AMC, VieCuri Medisch Centrum, Erasmus MC, Zuyderland Medisch Centrum, UMC Utrecht, Radboud UMC en UMC Groningen.

Context

Dit onderzoek is één van de 11 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager: Prof. A.M.W.J. Schols (Maastricht University)
Projectleider en penvoerder: Dr. H.A. Gietema (Maastricht University)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website