Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe beïnvloedt de coronacrisis de werkbeleving van zorgmedewerkers? Resulteert de pandemie in extra werkdruk of juist meer bevlogenheid. In dit project onderzoeken we de effecten van de coronacrisis op het welzijn van ziekenhuismedewerkers. Specifiek brengen we in kaart (1) hoe de mentale gezondheid en inzetbaarheid van het ziekenhuispersoneel verandert naarmate de coronacrisis voortduurt, (2) welke factoren bepalen welke medewerkers beter (of slechter) uit de crisis komen, en (3) doen we gerichte verbetervoorstellen die we implementeren en waarvan we de resultaten volgen.

 

URGENTIE

Het is zeer aannemelijk dat werkdruk in ziekenhuizen de komende tijd structureel hoog blijft of zelfs toeneemt, terwijl deze voor de crisis ook al als zeer hoog werd ervaren. Bovendien heeft ziekenhuispersoneel t.o.v. andere beroepsgroepen een grotere kans besmet te raken met COVID-19.

 

HYPOTHESE

Het lijkt aannemelijk dat de coronacrisis niet alleen negatieve maar ook positieve effecten heeft op zorgpersoneel, hoewel deze effecten kunnen variëren over de tijd. Bovendien lijkt het aannemelijk dat er sprake zal zijn van bi-directionele effecten (een toename van verzuim zorgt voor extra werkdruk bij collega's), wat een longitudinale onderzoeksaanpak noodzakelijk maakt.

 

PLAN VAN AANPAK

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Amphia ziekenhuis in Noord Brabant. Dit ziekenhuis doet mee aan dit project als co-financier en verleent haar volledige medewerking. In de uitvoerende fase van het project leggen we meerdere keren een digitale vragenlijst voor aan het personeel. Deze gegevens, gecombineerd met aanwezige archiefgegevens, stellen ons in staat na te gaan welke systeemfactoren de effecten van de coronacrisis op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers bepalen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals beschreven in ons voorstel hebben we in het eerste jaar twee kernactiviteiten uitgevoerd in het Amphia-ziekenhuis te Breda.

 

Ten eerste hebben we 4293 medewerkers uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen, gekoppeld aan objectieve gegevens die verstrekt zijn door het ziekenhuis. In totaal hebben 2264 medewerkers de vragenlijst volledig ingevuld. We hebben de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gerapporteerd aan het ziekenhuis (waarover hieronder meer). De belangrijkste bevinding van onze eerste detailanalyse is dat direct contact met COVID-19 patiënten, zoals gerapporteerd door onze respondenten, verschillend door respondenten wordt ervaren. Aan de ene kant zien we dat meer COVID-gerelateerd patiëntcontact gedurende de eerste coronagolf samenhangt met meer ervaren taaksignificantie en positieve uitdaging op het werk. Aan de andere kant hangt dit patiëntcontact ook sterk samen met meer ervaren belemmeringen op het werk (m.n. aggressie van patiënten en administratieve rompslomp). Dit blijkt uit statistische analyses van kwantatieve gegevens uit de vragenlijst, en ook uit detailanalyses van de open vragen / kwalitatieve informatie die we hebben verzameld.

 

Ten tweede hebben we op basis van ons voorstel en de behoefte vanuit het ziekenhuis een leiderschapsinterventie ontwikkeld die we de afgelopen drie maanden hebben uitgevoerd. Onze analyses van meetmoment 1 en opvolgende gesprekken suggereerden dat ervaren waardering een belangrijke voorspeller is voor het welzijn van zorgmedewerkers. Zo hebben we medewerkers gevraagd hoe ze beter kunnen worden ondersteund in hun werk, en werd het vergroten van de waardering in 43% van de gevallen genoemd. We hebben gewerkt met twee interventie-condities waarin leidinggevenden handvatten kregen om (1) medewerkers meer waardering te geven voor het belangrijke werk dat ze doen (employee recognition), of (2) een luisterend oor te bieden (active emphathic listening). We trainden leidinggevenden met gedragsspecifieke instructies, geven door de hoofdonderzoeker, en met een casus-gestuurde gedragstraining door een (Amphia) coach op locatie. Gedurende vier weken (maand juli) hebben 13 deelnemende leidinggevenden de opdracht gekregen om minimaal 15 minuten per dag te besteden aan het waarderen van/luisteren naar de medewerkers waar ze leiding aan geven. De 328 medewerkers (ondergeschikten) van deze leidinggevenden kregen voor- en na de interventie een vragenlijst aangeboden met relevante vragen. Op moment van schrijven zijn we bezig met de nameting en evaluatie van deze training. Tot op heden hebben 131 medewekers zowel de voor- als de nameting volledig ingevuld. De eerste resultaten laten zien dat medewerkers in de waardering-conditie (maar niet in de aandacht-conditie) een significante toename ervaren in de kwaliteit van hun relatie met de leidinggevende en een significante afname in burn-out-verschijnselen. Daarnaast krijgen alle deelnemende leidinggevenden een rapport met de scores van hun team en relevante aanbevelingen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe beïnvloedt de coronacrisis de werkbeleving van zorgmedewerkers? Resulteert de pandemie in extra werkdruk of juist meer bevlogenheid. In dit project onderzoeken we de effecten van de coronacrisis op het welzijn van ziekenhuismedewerkers. Specifiek brengen we in kaart (1) hoe de mentale gezondheid en inzetbaarheid van het ziekenhuispersoneel verandert naarmate de coronacrisis voortduurt, (2) welke factoren bepalen welke medewerkers beter (of slechter) uit de crisis komen, en (3) doen we gerichte verbetervoorstellen die we implementeren en waarvan we de resultaten volgen.

 

URGENTIE

Het is zeer aannemelijk dat werkdruk in ziekenhuizen de komende tijd structureel hoog blijft of zelfs toeneemt, terwijl deze voor de crisis ook al als zeer hoog werd ervaren. Bovendien heeft ziekenhuispersoneel t.o.v. andere beroepsgroepen een grotere kans besmet te raken met COVID-19.

 

HYPOTHESE

Het lijkt aannemelijk dat de coronacrisis niet alleen negatieve maar ook positieve effecten heeft op zorgpersoneel, hoewel deze effecten kunnen variëren over de tijd. Bovendien lijkt het aannemelijk dat er sprake zal zijn van bi-directionele effecten (een toename van verzuim zorgt voor extra werkdruk bij collega's), wat een longitudinale onderzoeksaanpak noodzakelijk maakt.

 

PLAN VAN AANPAK

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Amphia ziekenhuis in Noord Brabant. Dit ziekenhuis doet mee aan dit project als co-financier en verleent haar volledige medewerking. In de uitvoerende fase van het project leggen we meerdere keren een digitale vragenlijst voor aan het personeel. Deze gegevens, gecombineerd met aanwezige archiefgegevens, stellen ons in staat na te gaan welke systeemfactoren de effecten van de coronacrisis op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers bepalen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website