Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

CO-FLOW: een onderzoek naar de langetermijngevolgen van COVID-19

 

Achtergrond

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of fysiotherapiepraktijk. We weten nog weinig over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

 

Doel

Het in kaart brengen van de langetermijngevolgen van COVID-19 en het doorontwikkelen van de nazorgpaden.

 

Werkwijze

Gedurende 2 jaar volgen we COVID-19 patiënten die in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest in Rotterdam-Rijnmond en Delft. We verzamelen veel gegevens, zoals over patiëntstromen, zorggebruik, en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief, en psychologisch herstel.

 

Wat levert het op?

We verwachten dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek krijgen we inzicht in langetermijngevolgen van COVID-19 en wordt de nazorg beter op de patiënt afgestemd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deelnemers

 

In totaal nemen 650 ex-COVID-19 patiënten deel aan het CO-FLOW onderzoek. Hiervan is 69% man, de gemiddelde leeftijd is 60 jaar en 41% heeft een IC opname gehad.

 

Ontslagbestemming

 

Na ontslag uit het ziekenhuis heeft 54% paramedische herstelzorg gehad, 14% medisch specialistische revalidatie in een revalidatiecentrum, 12% geriatrische revalidatie in een verpleeghuis en 20% heeft geen nazorg gehad.

 

Tussentijdse resultaten

 

Tussentijdse analyses op 12 maanden na ziekenhuisontslag laten zien dat veel deelnemers nog symptomen ervaren. Op 3 maanden na ziekenhuisontslag had 97.0% nog minimaal 1 symptoom, dit nam af tot 95.5% op 6 maanden en tot 92.0% op 12 maanden. Vooral spierzwakte, kortademigheid, vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen kwamen vaak voor. Op 12 maanden had 60.2% van de deelnemers substantiële vermoeidheidsklachten.

 

Tussentijdse conclusie

 

Symptomen nemen in het jaar na ziekenhuisontslag geleidelijk wat af, maar nog steeds ervaren veel mensen op 12 maanden minimaal 1 symptoom, waarbij vermoeidheid eruit springt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

To further develop the care paths for after care for current and future patients with COVID-19, the study aims to follow the care paths of all COVID-19 patients who survived hospitalization in Rotterdam-Rijnmond over a 2 yrs-period and to study: 1] trajectories of physical, cognitive and psychological recovery; 2] patient flows, health care utilization, patient/relative satisfaction, and barriers/facilitators as experienced by care professionals; 3] effects of physical, cognitive and psychological outcomes on social participation and health-related quality of life; and 4] risk factors for post-hospital mortality and long-term disability and effects of diversity on health outcomes, health care utilization, and patient/relative satisfaction.

 

URGENTIE

The sudden COVID-19 pandemic forced quick development of care paths for aftercare. These newly developed care paths urgently need evaluation for further development. To ensure inclusion within 3 months after hospital discharge, start of recruitment is urgently needed.

 

HYPOTHESE

We expect COVID-19 and the surreal situation in which patients have to deal with often severe symptoms without family support, to cause long-lasting physical, cognitive and psychological impairments, affecting participation and health-related quality of life. Evaluation of the newly developed care paths leads to optimization of treatment which benefits current and future patients.

 

PLAN VAN AANPAK

CO-FLOW is a 3-year prospective multi-center cohort study with a combined rehabilitation, pulmonary, and intensive care perspective. Patients are included after hospital discharge, and followed until 2 yrs thereafter through the continuous health care chain. A comprehensive measurement protocol, comprising clinical tests and online questionnaires as part of regular care, is performed within 3 months after discharge, and at 6, 12, and 24 months. Barriers/facilitators of current after care are evaluated in care professionals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website