Projectomschrijving

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of fysiotherapiepraktijk. We weten nog weinig over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

Doel
Het in kaart brengen van de langetermijngevolgen van COVID-19 en het doorontwikkelen van de nazorgpaden.

Werkwijze
Gedurende 2 jaar volgen we COVID-19 patiënten die in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest in Rotterdam-Rijnmond. We verzamelen veel gegevens, zoals over patiëntstromen, zorggebruik, en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief, en psychologisch herstel.

Wat levert het op?
We verwachten dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek krijgen we inzicht in langetermijngevolgen van COVID-19 en wordt de nazorg beter op de patiënt afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website