Projectomschrijving

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of fysiotherapiepraktijk. Er is nog weinig bekend over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie heeft een snelle ontwikkeling geforceerd van de nazorg voor COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest. Of deze nazorg de juiste zorg op de juiste plaats biedt voor patiënten die lange-termijn klachten ervaren na COVID-19 is onbekend.

Doel

Het in kaart brengen van de langetermijngevolgen van COVID-19 bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest en het doorontwikkelen van de nazorgpaden.

Onderzoeksopzet

Gedurende 2 jaar worden COVID-19 patiënten gevolgd die in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest in de regio Rotterdam-Rijnmond en Delft. Er worden gegevens verzameld over patiëntstromen in de diverse nazorgpaden, zorggebruik, faciliterende en belemmerende factoren in het nazorgproces zoals ervaren door zorgprofessionals en patiënten, (arbeids)participatie, kwaliteit van leven en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief en psychologisch herstel. Metingen worden verricht op 3, 6, 12 en 24 maanden na ziekenhuisontslag.

De eerste resultaten

De verwachting is dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek wordt inzichtelijk wat de langetermijngevolgen van COVID-19 zijn en wordt de nazorg beter op de patiënt afgestemd. Aan het onderzoek nemen 650 patiënten deel. Tussentijdse analyses laten zien dat ondanks vaak goed herstel van longschade en longfunctie, 51% van de patiënten een half jaar na ziekenhuisontslag nog vermoeid is, met impact op de kwaliteit van het leven.

Deze resulaten zijn terug te lezen in onderstaande artikelen.

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Erasmus MC, in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Zorggroep Laurens en ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Delft.

Meer informatie

Dr. H.J.G. van den Berg-Emons (Erasmus MC)
E-mailadres: h.j.g.vandenberg@erasmusmc.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website