Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

o ONDERZOEKSVRAAG

Het project onderzoekt de impact van sociale isolatie ten gevolge van COVID-19 op intramurale en extramurale zorg voor mensen met dementie. Dit project heeft twee doelstellingen:

1) Het in kaart brengen van zorgen, problematiek en behoeften ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.

2) Het opstellen van een beleidsvoorstel gericht op het optimaliseren van het sociaal welzijn ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.

o URGENTIE

Door deze pandemie maatregel is zorg voor mensen met dementie vaak aangepast, nemen zij geen of minder deel meer aan sociale activiteiten en krijgen zij geen of minder bezoek. Dit vergroot de kans op eenzaamheid. Dergelijke maatregelen zijn moeilijk te begrijpen en kunnen daarom leiden tot extra onbegrepen gedrag, agressie of dwaalgedrag. Doordat de sociale steun voor mantelzorgers minder is, kan de belasting voor hen toenemen. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij nu niet de zorg kunnen leveren die zij gewend zijn. Zij moeten handelingen aanpassen om de fysieke afstandsregels in acht te nemen en werken veelal met persoonlijke beschermingsmiddelen die communicatie en zorg bemoeilijken. Dit alles vraagt veel van mantelzorgers en zorgmedewerkers, en heeft invloed op zorg en sociaal welzijn van mensen met dementie.

o PLAN VAN AANPAK

Deze studie heeft een generiek kwalitatief design en inductieve analyse benadering. Er worden 10 mantelzorgers en 10 zorgverleners geïnterviewd uit zowel de intra- als extramurale setting (40 totaal). De interviews zullen zoveel mogelijk via digitale communicatiemiddelen plaatsvinden. Resultaten worden vertaald naar praktische aanbevelingen rondom sociale isolatie in intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie. Deze aanbevelingen zullen landelijk worden verspreid met behulp van Topaz, UNC-ZH en Alzheimer Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website