Projectomschrijving

De COVID-19-maatregelen rondom sociale isolatie lijken van grote invloed op het welzijn van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Terwijl eenzaamheid en probleemgedrag bij mensen met dementie toenemen, neemt sociale steun voor mantelzorgers af en worden zij extra belast. Daarnaast bemoeilijken regels rond fysieke afstand het werk van zorgmedewerkers.

Onderzoek

Dit project onderzoekt de impact van sociale isolatie op intra- en extramurale dementiezorg door mantelzorgers en zorgmedewerkers te interviewen.

Verwachte resultaten

Problemen, zorgen en behoeften worden in kaart gebracht om zo sociaal welzijn ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting te verbeteren.

Verwachte impact

Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de nog beperkte kennis over de impact van sociale isolatie in de zorg voor mensen met dementie en doet beleidsvoorstellen ter verbetering van zorg en welzijn.

Meer informatie

Interview

Projectleider Mandy Visser interviewde met haar team al veel mantelzorgers en zorgmedewerkers. 'Enkele thema's springen eruit, zoals de afweging in de intramurale zorg tussen kwaliteit van leven en de maatregelen om het virus weg te houden. Mantelzorgers zagen dat hun naaste door minder contactmomenten sneller achteruitging.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website