Projectomschrijving

Aanleiding

De COVID-19-crisis heeft de samenwerking tussen betrokkenen van het acute zorgnetwerk, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost en de Regionale ambulancevoorziening, in de regio Haaglanden versneld laten verlopen.

Doel

COVID-19 gebruiken als een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Haaglanden. Om het acute zorgnetwerk efficiënter te laten functioneren en ook in de toekomst de toegankelijkheid te behouden, is samenwerking tussen zorgaanbieders, brancheorganisaties en zorgverzekeraars het sleutelwoord.

Resultaten

Om hoogwaardige acute zorg te kunnen blijven bieden, is het van groot belang dat alle betrokken organisaties goed geïntegreerd zijn op alle organisatieniveaus. Denk hierbij aan o.a. de
spoedeisende hulp (SEH), huisartsenpost (HAP), ambulancedienst maar ook verpleeghuizen voor de uitstroom van patiënten. De COVID-19-crisis fungeerde als versneller van de samenwerking
binnen acute zorgnetwerken. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre samenwerking in een grote stad in Nederland (Den Haag) verbeterde als gevolg van de COVID-19-crisis. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website