Projectomschrijving

Vanwege de coronacrisis werden alle scholen per 16 maart 2020 gesloten, waardoor scholen afstandsonderwijs moesten organiseren. Deze aangepaste manier van werken kan een negatieve invloed hebben gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, met name op het gebied van leesvaardigheid. Het is bovendien mogelijk dat deze negatieve invloed groter is voor bepaalde groepen leerlingen dan voor andere leerlingen, waarmee het de kansenongelijkheid verder in de hand werkt.

In dit onderzoeksproject wordt in kaart gebracht in hoeverre doelgroepleerlingen uit het onderwijsachterstandenbeleid extra hard getroffen worden door de coronamaatregelen en welke lessen er getrokken kunnen worden voor toekomstige, vergelijkbare situaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website