Projectomschrijving

In de CoV-Early studie wordt onderzocht of het toedienen plasma van ex-coronapatiënten leidt tot een sneller herstel bij coronapatiënten die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Omdat eerder onderzoek in Nederland geen voordeel liet zien van een behandeling met plasma in een later stadium van de ziekte (in het ziekenhuis), dienen wij het in deze studie snel (ten laatste zeven dagen na het begin van de ziekte) toe.

Onderzoek

In dit onderzoek krijgt één groep patiënten plasma met antistoffen en krijgt een tweede groep, de controlegroep, plasma zonder antistoffen tegen het coronavirus. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheid van plasma betrouwbaar te kunnen onderzoeken. Om mee te kunnen doen moet een patiënt minstens 70 jaar zijn of 50 tot 69 jaar oud zijn en daarnaast tot een risicogroep behoren.
De studie wordt door het Erasmus MC en het LUMC gecoördineerd en is in samenwerking met Sanquin opgezet.

Meer informatie


Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website