Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overheden over de hele wereld, waaronder de Nederlandse overheid, hebben digitale technologieën aangedragen in het oplossen van de Covid-19 crisis. Meerdere technologische oplossingen zijn hierbij besproken; van apps voor het traceren van contacten en zelfdiagnose tot immuniteitspaspoorten, als ook het gebruik van mobiele data en de inzet van drones en robots.

 

 

 

De introductie van veel van deze technologieën gaat gepaard met zorgen over de mogelijke implicaties op de grondrechten en de behoefte aan transparantie en democratische verantwoordelijk alsmede de implicaties voor de individu en de samenleving als geheel. Omdat de huidige situatie nieuw is, is er nog weinig inzicht en ervaring met betrekking tot de daadwerkelijke implicaties voor individuele gebruikers en hun fundamentele rechten. Nog onduidelijker zijn de implicaties voor de samenleving in het algemeen en de mate waarin de afhankelijkheid van technologische oplossingen zal resulteren in de ontwikkeling van apparatuur, ongelijkheid en een groeiende afhankelijkheid van grote technologiebedrijven.

 

 

 

Het doel van dit project is om een monitoringskader en een waarschuwingssysteem te creëren, die kunnen bijdragen aan het identificeren van mogelijke problemen en ongewenste neveneffecten van de gevolgen van de introductie van digitale oplossingen, zowel voor individuele gebruikers als de samenleving. Door ons onderzoek hopen wij ook te kunnen bijdragen aan het publieke debat op deze onderwerpen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een overzicht gemaakt van de verschillende technologische toepassingen die tijdens de covid-19 crisis zijn geïntroduceerd en gerelateerde zorgen/bedenkingen. We hebben vier categorieën ontwikkeld voor verschillende technologische toepassingen: diagnostiek technologie; bewijsvoering en beleids-technologie; afstand werken technologie; en wet en beleidshandhaving technologie. Door middel van een expert workshop hebben we deze typologie geverifieerd. In aanvulling op dit overzicht hebben we twee technologische toepassingen geselecteerd om in meer detail te analyseren: het gebruik van mobiele data door nationale gezondheidsautoriteiten en contactopsporingsapps. Voor beide technologische toepassingen hebben we de veiligheidsaspecten en het juridische kader geanalyseerd. Het gebruik van mobiele data door technologische toepassingen roept vragen op met betrekking tot anonimiseren van gegevens en effectiviteit. Het wetsvoorstel van de Nederlandse overheid om het gebruik van mobiele data door het RIVM te reguleren zit goed in elkaar, maar mist wel een meer concrete beschrijving van sommige maatregelen en toezicht hierop. Contactopsporingsapplicaties roepen ook vragen om met betrekking tot privacy, anonimiseren en effectiviteit, en meer in het algemeen vragen over de democratische controle van technologische oplossingen. Het wetsvoorstel van de Nederlandse overheid om de CoronaMelder te reguleren is adequaat, zeker in vergelijking met vele omringende landen die ervan afzien het gebruik van deze apps te reguleren. Het wet mist wel bepalingen met betrekking tot de afhankelijkheid van tech platforms.

 

 

 

Daarnaast hebben we het monitoringkader opgezet en is het eerste meetmoment van de longitudinale dataverzameling in juli afgerond. De enquête onderzocht de maatschappelijke houding ten opzichte van verschillende technologieën die in de Covid19-crisis werden gebruikt, met de nadruk op de contactopsporingsapp, zorgen met betrekking tot de implementatie ervan, vertrouwen, ervaringen en gedragsintenties. Bovendien is met de enquête een eerste stap gezet in de richting van het identificeren van groepen (bv. op basis van demografische gegevens, gezondheidsstatus of geletterdheidsniveaus) die verschillen in hun mate van acceptatie van dergelijke technologieën, of die uitgesloten zijn of disproportioneel beïnvloed, waarop de focus zal liggen van de toekomstige enquêtes.

 

 

 

Uit voorlopige analyses van de verzamelde data blijkt dat hoewel respondenten zich bewust zijn van de contactopsporingsapp (93% van de respondenten heeft van de app gehoord), er aanzienlijke verwarring bestaat over de werking van de app. Opvallend is dat zowel zorgen over de gevolgen op lange termijn en in het bijzonder de impact op potentieel kwetsbare groepen als privacy problemen de motivatie om de app te installeren in alle leeftijdsgroepen verlagen. Deze bevinding benadrukt hoe belangrijk het is om ook rekening te houden met lange termijn implicaties van technologische oplossingen, zoals de app, en om te communiceren over het feit dat de overheid zich bewust is van en bereid is op te treden om bescherming te bieden tegen negatieve impact op privacy, function creep en nadelige gevolgen voor bepaalde (kwetsbare) groepen. Verder hebben we geconcludeerd dat sociale normen (zoals de verwachte goedkeuring van het installeren van de app door anderen) de motivatie voorspellen om de app te installeren voor jongere respondenten (jonger dan 50 jaar oud).

 

De rol van sociale druk en de relatie tot vrijwilligheid van het gebruik van de app zullen in verdere meetmomenten van het longitudinale onderzoek worden onderzocht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Technological solutions, such as contact tracing apps, figure prominently in strategies to manage the pandemic and the exit strategy. The introduction of technological solutions raises a host of open questions, ranging from which problems need solving, which technological solutions are most suitable in solving a particular problem, to the necessary legal safeguards and implications for society. The goal of this research is to answer the question of which conditions need to be fulfilled for information technology solutions to be used in managing the exit period in the corona crisis, with a particular focus on the legal and societal conditions. The research must also create an assessment framework to guide policy decision making and to formulate a catalogue of framework conditions and contribute actively input for the ongoing debate and policy initiative, such as potential new legislation around the Covid-19 crisis.

 

Another important objective is to learn the lessons from the (international) COVID-19 debate, also with a view of handling the future role that digital technologies shall play in our society. We do so by using a combination of in-depth research and mapping exercises (horizon scanning, issue mapping), of empirical and normative, quantitative (longitudinal survey) and qualitative methods (stakeholder & expert consultations, interviews), with a strong focus on involving experts from diverse disciplines and societal stakeholders, and collecting and systematizing the various arguments that are being made in the COVID-19 debate.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website