Projectomschrijving

Langdurige bezetting van isolatiekamers door COVID-19 patiënten leidt tot een verdere druk op de reguliere non-COVID zorg. Daarnaast gaat het behandelen en verzorgen van COVID-19 patiënten in isolatie gepaard met fysieke en psychische belasting voor de patiënt en het zorgpersoneel. Er is een algoritme ontwikkeld dat de zogenaamde CoLab-score kan berekenen aan de hand van de leeftijd van de patiënt en een 10-tal standaard bloedwaarden dat dagelijks op de IC wordt gemeten. De onderzoekers van deze studie willen onderzoeken of de CoLab-score gebruikt kan worden om COVID-19 patiënten eerder en veilig uit isolatie te halen.

Onderzoeksopzet

De CoLab-score zal worden vergeleken met de huidige standaard PCR test en een recent ontwikkelde PCR test (viability PCR) die de aanwezigheid van besmettelijke virusdeeltjes kan uitsluiten. Zo kunnen de onderzoekers aantonen dat een patiënt met een genormaliseerde CoLab-score niet meer besmettelijk is en veilig uit isolatie kan worden gehaald.

Uitvoerende organisaties

Zuyderland Medisch Centrum, LUMC, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Radboud UMC, Medisch Centrum Leeuwarden, Catharina Ziekenhuis, TU Eindhoven

Bekijk de Colab animatie

Context

Dit onderzoek is één van de 11 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager en projectleider: Dr. ing. M.P.G. Leers (Zuyderland Medisch Centrum)
Penvoerder: Dr. S.H.M. Gorissen (Zuyderland Medisch Centrum)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website