Projectomschrijving

Voor goede zorg voor COVID-19-patiënten is het cruciaal om het verwachte beloop van hun ziekte te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld: moet iemand worden opgenomen op de intensive care (IC) en hoe lang? Wat is de kans op overlijden?

Onderzoek

In dit onderzoek worden voorspelmodellen ontwikkeld die al bij opname in het ziekenhuis een antwoord geven op deze vragen. Er worden hiervoor gegevens gebruikt van meer dan 4000 patiënten uit zeven Nederlandse ziekenhuizen. In de modellen wordt een beperkt aantal factoren gebruikt die makkelijk meetbaar zijn, zoals ademhalingsfrequentie, zodat het model makkelijk en direct te gebruiken is in alle Nederlandse ziekenhuizen. Ook volgen er gesprekken met zorgverleners, patiënten en naasten over hoe de modellen zo goed mogelijk aansluiten bij hun wensen. Het model is beschikbaar als beslisondersteuning in een webapplicatie: https://mdmerasmusmc.shinyapps.io/COPE/.

Gewenste uitkomsten

De voorspelmodellen kunnen vervolgens door zorgverleners worden gebruikt om in overleg met patiënten en naasten beslissingen te nemen over de optimale zorg voor de patiënt. Bekijk de wetenschappelijke publicatie met de resultaten van dit onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website