Projectomschrijving

Kinderen en jongeren zijn minder kwetsbaar voor de medische gevolgen van COVID-19. Toch raken de coronamaatregelen ook hen hard. Er worden echter ook verhalen gehoord over kinderen en jongeren die de coronamaatregelen als prettig ervaren. Zij varen wel bij de rust, structuur en vermindering van druk die het normale leven met zich meebrengt.

Doel

In dit project wordt er onderzocht wat de effecten van de coronamaatregelen zijn op de mentale gezondheid en welbevinden van Nederlandse kinderen en jongeren met en zonder voorafgaande mentale problemen. De bevindingen zullen resulteren in aanbevelingen voor preventie en interventies op landelijk, regionaal en individueel niveau.

Onderzoeksopzet

Er wordt systematisch, in grote steekproeven onderzoek gedaan. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij dit onderzoek. Door zorgvuldig de gevolgen van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van de Nederlands jeugd in kaart te brengen, wordt er gehoopt optimaal voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen in de pandemie.

(Eerste) resultaten

De eerste resultaten van dit onderzoek werden eind 2020 gepubliceerd in onderstaande publicaties:

Uitvoerende partijen

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Accare, Radboud UMC, LUMC

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website