Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start van de coronapandemie is er veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost (HAP). Het zorggebruik is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl andere regio’s te maken hadden met hoge aantallen patiënten met COVID-19 klachten. Inzicht in de impact van deze veranderingen op het zorggebruik – zowel tijdens als na de coronapandemie – kunnen in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de organisatie van de gezondheidszorg.

 

Routine zorgdata uit de elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de Huisartsen posten worden geanalyseerd om het zorggebruik in kaart te brengen. Deze zullen, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving, worden gerelateerd aan:

 

- Organisatorische veranderingen

- Ervaringen van patiënten en zorgprofessionals verkregen uit interviews

- Vragenlijsten en gegevens over het gebruik van Thuisarts.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het zorggebruik van ouderen en zwangeren ten tijde van de eerste golf van de COVID-19 pandemie zijn gepubliceerd in twee factsheets:

 

www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003996_0.pdf

 

www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004031.pdf

 

Tevens is er een rapport gepubliceerd over de toenemende drukte op de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021:

 

www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004069.pdf

 

 

Inmiddels hebben we 30 huisartsen en 28 patiënten geïnterviewd om te onderzoeken hoe zij de veranderingen in de organisatie van huisartsenzorg hebben ervaren. De resultaten hiervan worden momenteel verwerkt in twee wetenschappelijke artikelen.

 

Daarnaast verrichten we data analyses op de huisartsenregistratie data afkomstig van het Nivel en met dat van de regionale netwerken aangesloten bij het UMCG, Radboud UMC en Maastricht UMC+. Hierbij onderzoeken we welke zorg huisartsen gedurende dag, avond en nacht hebben gegeven in 2019 (pre pandemie) en 2020 (COVID-19 pandemie).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Due to the pandemic spread of COVID-19, the Dutch national Outbreak Management Team imposed measures for healthcare professionals to reorganize their care. Like all healthcare providers, general practitioners (GPs) encountered serious challenges during the COVID-19-pandemic, both in GP practices and at out-of-hour (OOH) services. In some regions the demand for care dropped dramatically, in other regions GPs were challenged to cope with an increased influx of patients with respiratory problems. In all regions this has seriously affected the organization of primary care. What can we learn from the way these challenges were approached and resolved? How did patients experience and access (GP-) care during the COVID-19 pandemic? How can we keep primary care and the health care system in general resilient and sustainable? This project answers these questions.

 

In a mixed methods design we combine electronic health records data from GP practices and OOH services, with in-depth interviews and surveys among GPs and patients. We provide an extensive overview of care provided by GPs and the impact of COVID-19, for confirmed/suspected COVID-19 patients and for other patients. We will focus on specific (vulnerable) patient groups, including children and elderly persons with different individual characteristics e.g. chronic illnesses/comorbidity, vulnerability, sex, age, socio economic status. The questionnaires and interviews will provide more insight in organizational changes in GP-care and experiences of patients and GPs.

 

It is important to understand the impact of the COVID-19 pandemic on GP-care, because of its crucial role in the Dutch healthcare system. Without this information, the impact of the pandemic on the healthcare system cannot be fully understood nor can we organize it in an adequate way. This information is not only relevant during pandemic periods, but also for more optimal care during ‘normal’ periods.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website