Projectomschrijving

Sinds de start van de coronapandemie is er veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost (HAP). Het zorggebruik is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl andere regio’s te maken hadden met hoge aantallen patiënten met COVID-19 klachten. Inzicht in de impact van deze veranderingen op het zorggebruik – zowel tijdens als na de coronapandemie – kunnen in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de organisatie van de gezondheidszorg.

Dit onderzoek bekijkt hoe we de huisartsenzorg en de gezondheidszorg in het algemeen veerkrachtig en duurzaam kunnen organiseren. Hiervoor gebruiken de onderzoekers data uit medische dossiers. Ook zetten zij vragenlijsten uit onder huisartsen en patiënten. Met een deel van hen worden ook diepte-interviews gehouden.

Doel

Het overkoepelende doel van het project is inzicht krijgen in de impact van COVID-19 maatregelen op zorggebruik en organisatie van zorg in huisartsenpraktijken en HAP en de ervaringen van patiënt en professional.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Nivel en het UMCG. Routine zorgdata uit de elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de HAP worden geanalyseerd om het zorggebruik in kaart te brengen. Deze zullen, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving, worden gerelateerd aan:

  1. Organisatorische veranderingen
  2. Ervaringen van patiënten en zorgprofessionals verkregen uit interviews
  3. Vragenlijsten en gegevens over het gebruik van Thuisarts.nl

Eerste resultaten

Het eerste resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in maart 2021 gepubliceerd. Dit gaat over verminderd zorggebruik in 2020 voor niet-COVID-19 geassocieerde zorg, behalve voor ouderen. Dit zijn de kernpunten van het artikel:

  • Tijdens het voorjaar en het najaar was het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen aanzienlijk lager, in vergelijking met voor de coronapandemie. In de zomer was het zorggebruik vergelijkbaar met 2019.
  • Bij ouderen (≥70 jaar) is er geen afname in het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen in coronatijd van 2020.
  • Er is een toename van contacten met de huisartsenpost gerelateerd aan (schouwen bij) dood / overlijden en dyspnoe / benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen voor ouderen (≥70 jaar).

Het artikel is te lezen op de website van Nivel. Verder is er een kwartaalrapportage gemaakt over afgenomen zorggebruik van zwangeren en net bevallen vrouwen. Binnenkort zal een rapportage naar zorggebruik onder COPD- en astmapatiënten volgen.

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Nivel en UMC Groningen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website