Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvraag:

 

Welke moleculaire mechanismen zijn verantwoordelijk voor het therapeutische effect van Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitie bij COVID-19 patiënten?

 

Urgentie:

SARS-CoV-2 infectie leidt bij ~5% van de patiënten tot IC opname door hyperinflammatie in de longen. Deze studie beoogt te onderzoeken hoe BTK-inhibitie een zeer ernstig klinisch beloop met langdurige IC opname kan voorkomen tijdens de acute fase van COVID-19 in het ziekenhuis en mogelijk ook verpleeghuizen.

 

Hypothese:

Onze hypothese is dat BTK inhibitie in COVID-19 patiënten hyperinflammatie en IC opname kan voorkomen en chronische longschade en mortaliteit kan verminderen door activatie en influx van monocyten in longen te remmen. Dit is gebaseerd op het volgende:

- BTK is een intracellulair signaleringsmolecuul dat cruciaal is voor de activatie en productie van pro-inflammatoire cytokines door B cellen, monocyten, dendritische cellen (DCs) en neutrofielen. Juist deze cellen en cytokines zijn ontregeld in hyperinflammatie in COVID-19 patiënten.

- COVID-19 symptomen lijken aanzienlijk verminderd in XLA patiënten (die een aangeboren defect hebben in het BTK gen) en in patiënten die met BTK inhibitors worden behandeld.

- BTK inhibitors hebben beperkte bijwerkingen en hebben geen effecten op T en NK cellen die nodig zijn voor virusklaring.

 

Plan van aanpak:

Door aansluiting bij een internationale prospectieve fase III studie met de BTK small molecule inhibitor acalabrutinib onderzoeken we of deze behandeling leidt tot versneld herstel bij COVID-19 patiënten, met de volgende doelstellingen:

1. Identificatie van de rol van BTK en de genoom-brede effecten van BTK remmers in geactiveerde monocyten, macrofagen, DCs en B cellen.

2. Ontrafelen van de moleculaire en cellulaire mechanismen van de effecten van behandeling met BTK remmers op diverse immuun cellen bij COVID-19 patiënten.

3. Identificatie van correlaties tussen moleculaire effecten van BTK remming en klinische responsen bij COVID-19 patiënten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website