Projectomschrijving

Aanleiding

Welke behoeften aan nazorg waren er na eerste uitbraak van COVID-19 in voorjaar van 2020? Konden mensen ook na de ziekte ergens met hun zorgen en problemen terecht? Om deze vragen te beantwoorden zijn in de zomer van 2020 vijftien gesprekken gevoerd met voormalig patiënten die in thuisquarantaine hadden gezeten of op de IC hadden gelegen, en nabestaanden van overledene aan de ziekte. Alle geïnterviewden komen uit Noord-Brabant, dat zwaar werd getroffen in de eerste golf.

Aanpak

Houvast en steun in moeilijke tijden
Het blijkt dat mensen de ziekte verschillend hebben ervaren. Angst en onzekerheid (over de ziekte zelf, het besmetten van anderen) komen echter veel voor. Ook was het soms moeilijk om ondersteuning te krijgen van de huisarts, bijvoorbeeld na opname of overlijden van een naaste. Het aanbod is versnipperd en velen konden niet de juiste nazorg vinden. Daarom zijn lotgenotengroepen gestart en staat het onderwerp van de nazorg nu op de agenda van het overkoepelende PSH-netwerk stuurgroep in Brabant De inzet is om goede lokale coalities tussen het medische en sociale domein te sluiten, om de psychosociale nazorg nu en in de toekomst beter te organiseren.

 

Download

Artikel

Terwijl COVID-19 grote impact heeft op patiënten en nabestaanden, is de nazorg niet altijd goed geregeld. Mensen verwerken hun leed in stilte en de thuisrevalidatie hapert, zo blijkt uit 2 onderzoeken. ‘Dit is het moment om zaken op orde te brengen.’

> Lees het artikel 'Verdergaan na corona'

Psychosociale nazorg na Corona: Brabanders aan het woord (Tilburg University)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website