Projectomschrijving

Aanleiding

De maatregelen die zijn genomen om de pandemie van Covid-19 te bestrijden, hebben een negatief effect op het sociale leven van universiteitsstudenten. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor hun psychologisch welzijn en hun motivatie.

Aanpak

Dit project stelt voor om een groep studenten te voorzien van consumer-gradeVR-toestellen en toegang te geven tot een nieuwe "VR-campus"-toepassing. Studenten zullen gedurende twee maanden worden betrokken bij een reeks van samenwerkingstaken en sociale activiteiten op deze VR campus. Hierbij zal de impact op het welzijn en de motivatie van de studenten worden onderzocht.

Doel

De resultaten zullen de praktische aspecten onthullen waarmee rekening moet worden gehouden voor een bredere toepassing van consumer-grade Virtual Reality technologie om de moeilijke sociale, (mentale) gezondheids- en onderwijssituatie van studenten als gevolg van de coronacrisis te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website