Projectomschrijving

Aanleiding

Toen het kabinet op 23 maart besloot dat contactberoepen tijdelijk niet uitgeoefend mochten worden om het coronavirus onder controle te krijgen, betekende dit dat ook sekswerkers hun werkzaamheden neerlegden.

Doel

Wat was de impact van de intelligente lockdown op de situatie van sekswerkers? Zijn er door de corona-crisis zaken aan het licht gekomen die structureel niet goed zijn geregeld? En hoe gaat het met sekswerkers nu zij sinds 1 juli weer aan het werk mogen? Deze vragen staan centraal in een onderzoek naar sekswerk in Regio Hart van Brabant, ondersteund door ZonMw binnen de programmalijn ‘Wetenschap voor de praktijk – praktijkimpulsen en beleidsvragen’.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de Gemeente Tilburg en de Klankbordgroep Seksworks, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit Brabant. Zaken waar sekswerkers als gevolg van de coronacrisis tegenaan lopen worden in beeld gebracht en samen met hen wordt gezocht naar oplossingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website