Projectomschrijving

Aanleiding

Toen het kabinet op 23 maart besloot dat contactberoepen tijdelijk niet uitgeoefend mochten worden om het coronavirus onder controle te krijgen, betekende dit dat ook sekswerkers hun werkzaamheden neerlegden. Wat was de impact van de intelligente lockdown op de situatie van sekswerkers? Zijn er door de corona-crisis zaken aan het licht gekomen die structureel niet goed zijn geregeld? En hoe gaat het met sekswerkers nu zij sinds 1 juli weer aan het werk mogen?

Resultaten

Sekswerkers zijn in zwaar weer terecht gekomen. Zij konden veelal geen aanspraak maken op noodsteun, ook al hebben zij wel belasting afgedragen. Hierdoor moesten zij onder meer hun spaargeld aanspreken en leningen afsluiten. Sommige sekswerkers besloten door te werken, met name met vaste klanten of online. Inmiddels zijn veel sekswerkers weer aan het werk, maar de klandizie is nog niet voor iedereen op het oude niveau. Ook het inkomen en het mentaal welzijn zijn nog niet op het niveau van voor corona. Deze lockdown periode fungeerde als een soort van stresstest: veel van de geschetste knelpunten speelden altijd al, maar zijn nu uitvergroot. Dit biedt de kans om er wat aan te doen. De beleidsadviezen in ons rapport richten zich op de ondersteuning van sekswerkers na de lockdown, op de mogelijke situatie dat sekswerk in de toekomst weer verboden wordt, en op de positieverbetering van sekswerkers op de lange termijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website