Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit multidisciplinaire en interuniversitaire project onderzoekt de effecten van coronamaatregelen gericht op de transportsector, en vervolgens op de economie. Het project kent vier deelstudies. Onderzoeksmethoden zijn literatuurstudies, interviews en data-analyses. De deelprojecten richten zich op 1) COVID19 gebaseerde transportscenario's en gerelateerd reisgedrag, (2) gebaseerd op die scenario's: economische en maatschappelijke effecten, en (3) strategieën gericht op transport in andere landen. De vierde deelstudie betreft een integratie van de resultaten van de eerste drie studies, en de vertaling van de resultaten naar advies voor maatregelen gericht op de transportsector. In dit project onderzoeken we tevens de meningen van burgers ten aanzien van die maatregelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste mensen zijn best positief over thuis/online werken, en denken blijvend meer thuis te werken. Mensen kunnen het OV mijden, zelfs als er voldoende plek is, uit angst voor besmettingen. De afname gebruik OV is groter dan afname gebruik auto. Maatregelen die nadere landen treffen zijn in te delen in (1) trachten mensen te bewegen met andere vervoerwijzen te reizen, (2) mensen beter beschermen als ze met het OV reizen, (3) verboden op bepaalde vormen van reizen, en (4) stimuleren duurzaamheid. Nederlanders wassen hun handen relatief weinig. Het is opmerkelijk dat er in Nederland relatief weinig worden gedaan om handen wassen voordat men het OV ingaat en in het OV te stimuleren. In andere landen staan er handpompjes op het perron en in het OV. De capaciteit van transportsystemen neemt fors af bij 1,5 meter afstand tussen mensen. Bottlenecks in het openbaar vervoer, met name de trein, zijn trappen, roltrappen, liften, treindeuren, poortjes, perrons. De 1,5 meter maatregelen leidt er dan toe dat capaciteit van zo’n knooppunt sterk kan teruglopen (-80%). Als maatregelen versoepeld worden, vinden mensen dat contactberoepen voorrang moeten krijgen. Slechts 1% van de ondervraagden vindt dat de overheid de voorkeuren van burgers moet overnemen zonder waarde toe te kennen aan de adviezen van experts. 69% vindt dat de overheid zich moet laten leiden door adviezen van wetenschappers, dan door adviezen van burgers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit multidisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksvoorstel doet onderzoek naar de gevolgen voor de transportsector en vervolgens de economie, van coronamaatregelen, met het accent op de afbouw van de beperkingen. We voeren vier deelstudies uit. Drie daarvan zijn literatuurstudies gecombineerd met interviews, de vierde studie is een integratiestudie waarbij we de resultaten van de drie literatuurstudies koppelen en vertalen naar advies voor afbouwscenario’s, gebruik makend van onderzoek onder Nederlanders naar hun meningen over die afbouwscenario’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website