Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de economische en logistieke gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor de mobiliteit van personen. Daarbij wordt gekeken naar verschillende afbouwscenario’s van coronamaatregelen die mogelijk en voor de hand liggend zijn voor de transportsector met social distancing. Daarbij valt te denken aan combinaties van afstand bewaren, herindeling van de openbare weg, individuele maatregelen zoals mondkapjes, en collectieve beschermende maatregelen zoals transparante afscheiding in het OV en in vliegtuigen. De studie richt zich zowel op de luchtvaart, het wegennet, het openbaar vervoer, de fiets en lopen. De onderzoekers maken onder meer een overzicht van afbouwscenario’s en beleidsmaatregelen die in andere landen worden uitgevoerd en voorgesteld. Samen met Nederlandse beleidsmakers worden kansrijke opties geselecteerd voor de Nederlandse context . Deze opties worden vervolgens door de Nederlandse bevolking beoordeeld in een Participatieve Waarde Evaluatie.

Dit project wordt uitgevoerd door TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website