Projectomschrijving

Sommige mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, houden of ontwikkelen lichamelijke, psychische of cognitieve klachten; dit wordt long COVID of aanhoudende klachten na een COVID-infectie genoemd. Het is onduidelijk wat de oorzaken en gevolgen van deze klachten zijn voor de persoon en maatschappij en hoe de zorg daarop een antwoord kan bieden. In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een zorgpad voor patiënten met long COVID.

Doel

De doelstelling van dit onderzoek is praktisch toepasbare kennis genereren voor het verbeteren van de zorg voor patiënten met long COVID. Hierbij gaan de onderzoekers bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgpad voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19.

Achtergrond

Huidige onderzoeken naar long COVID houden geen rekening met klachten die al voor de infectie aanwezig waren en baseren zich grotendeels op klinische cohorten, terwijl een groot deel van de mensen met long COVID niet opgenomen zijn geweest. Dit onderzoek is daarom een aanvulling op huidig onderzoek naar long COVID.  

Onderzoeksopzet

De onderzoekers van dit project brengen eerst in kaart hoe vaak long COVID voorkomt, over welke symptomen het gaat, en welke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen het heeft.

Om meer zicht te krijgen op de onderliggende mechanismen doen de onderzoekers uitgebreide metingen in Lifelines-deelnemers met long COVID. Lifelines is een cohort studie en biobank in Nederland, die allerlei gegevens over gezondheid en lichaamsmaterialen verzamelt. In de huidige studie wordt gezocht naar aanwijzingen voor orgaanschade en immunologische of metabole ontregelingen in deelnemers met long COVID. Ook kijken de onderzoekers in Lifelines wie er risico lopen op het ontwikkelen van long COVID.

Daarnaast zullen patiënten met long COVID worden geïnterviewd om hun ervaringen met long COVID en de zorg in kaart te brengen. Al deze resultaten komen samen in een actieonderzoek, waarin zorgverleners samen met patiënten de zorg voor long COVID gaan verbeteren.  

Uitvoerende partijen

Dit onderzoek wordt in samenwerking met regionale huisartsen, paramedici en artsen in de tweede en derde lijn uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Radboudumc en het Longfonds.

Publicaties

Context

Dit is een van de door ZonMw gefinancierde onderzoeken naar long COVID. Long COVID klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan 3 maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website